Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Zorg, hulp en welzijn

Je ziet het pas als je het nodig hebt. Daarvóór is het voor menigeen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Voor wie zich in Reva goed redt -financieel, fysiek, emotioneel en sociaal- is er geen zorg en welzijn nodig. Voor anderen wel. Of toch… op een bepaald moment.

Er is veel wegbezuinigd de laatste jaren. Wie kent het Buuthuis nog? Of de Steeg? Daar was de hele week, voor jong en oud, veel te doen en men kon er voor álles terecht. Tijden veranderen, er kwamen andere dingen voor in de plaats, maar het werd wel minder. Elke dag na schooltijd in het buurthuis spelen is bijvoorbeeld voor kinderen in ReVa niet meer mogelijk. KonkreetNieuws is daar kritisch over en laat óók zien wat er wel gebeurt; wat er veranderde en hoe welzijnswerkers, zorgmedewerkers en de vele actieve vrijwilligers hun best doen om er te zijn voor bewoners. Want ook op dit gebied is ReVa een creatieve wijk vol initiatieven.

Als u hulp of zorg nodig heeft, en wil weten wat er is, en hoe het gaat, kunt u terecht bij het Servicepunt XL, in de Regenvalk. Daar helpen ze u zo nodig ook met het aanvragen van voorzieningen en hulp. Door corona gaat dat nu wel op afspraak, eerst even bellen dus! 

Goed om te weten: