Het steunpunt digitaal Segbroek

Het steunpunt digitaal Segbroek is er voor wijkbewoners die vertrouwd willen raken met het gebruik van de computer en/of mobiele telefoon en de mogelijkheden ervan willen ontdekken. Tijdens de inloop helpen de vrijwilligers u met vragen over computer, internet, e-mail, tekstverwerking, telefoon instellen, sociale media en meer. Open inloop Open inloop steunpunt digitaal op dinsdag … read more

Klik & Tik cursussen in de bieb

Oefenen in bibliotheek Segbroek In samenwerking met Stichting Eekta en Vobis worden iedere dinsdag en vrijdag Klik & Tik cursussen in bibliotheek Segbroek gegeven. Deze cursussen zijn bedoeld voor mensen die geen of weinig ervaring hebben met het gebruik van de computer en die basisvaardigheden verder willen verbeteren. U oefent met taal, rekenen, internetten en … read more

Individuele computerbegeleiding aan huis Vóór Welzijn

Vóór Welzijn heeft plaats voor nieuwe deelnemers voor individuele computerbegeleiding. Het aanbod bestaat uit: Individuele digitale begeleiding voor 65 plussers gedurende 10 weken. U krijgt elke week 1 uur ondersteuning in het leren omgaan met uw computer, uw laptop, tablet of smartphone bij u thuis. De dagen dat dit aangeboden wordt, zijn maandag tussen 12 … read more