Resolute aanpak overconcentratie coffeeshops ReVa

PERSBERICHT Resolute aanpak overconcentratie gebied ReVa Den Haag, 17 augustus 2020 Op vrijdag 14 augustus 2020 heeft Stichting MafuganovaValkenbosch ReVa verzoeken ingediend bij de burgemeester van Den Haag, bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag en bij de chef van de politie-eenheid Den Haag. Het gaat om zogenaamde WOB-verzoeken: verzoeken om informatie te openbaren … read more

Artikel in De Groene Amsterdammer: Ondermijning in de Haagse Weimarstraat

Achter de gevels Een ooit chique Haagse winkelstraat, slagader van de ReVa-wijk, kampt met verpaupering en overlast door de vermenging van onder- en bovenwereld. Het versnipperde en relatief goedkope vastgoed is een belangrijke oorzaak. door David Davidson en Rasit Elibol, beeld Alex Kemman 4 september 2019 – verschenen in nr. 36 van De Groene Amsterdammer … read more

Coffeeshops in ReVa. Hoe zit dat eigenlijk?

Tien vragen en tien antwoorden Naar aanleiding van het artikel over de massagesalons in het oktobernummer van KonkreetNieuws vroegen lezers om op dezelfde wijze aandacht te schenken aan de ruime hoeveelheid coffeeshops in de wijk. Jaap van Leeuwen, beleidsadviseur Veiligheid van de Gemeente, beantwoordde al onze vragen over dit onderwerp. 1.Hoeveel coffeeshops met gedoogvergunning staan … read more

Mafuganova

Bewonersgroep MAFUGANOVA Valkenbos is een stichting die tot doel heeft het goede van de wijk Valkenbos (en Regentessekwartier) te behouden en te verbeteren door het slechte aan te pakken. Margreet van Hemert is voorzitter. MAFUGANOVA ( Marconi- straat, Fultonstraat, Galileïstraat, Noorderbeekdwarsstraat en een deel van de Valken-boslaan) is volgens medebestuurslid Henk van Hemert “een typische … read more