Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wijkcentrum De Regenvalk weer open

Na een ingrijpende verbouwing is Wijkcentrum De Regenvalk aan het Regentesseplein 148 weer open voor publiek. Elke wijkbewoner kan bij het Servicepunt XL terecht voor ondersteuning bij vragen over werk, wonen, zorg, welzijn en financiën. Bewoners kunnen in De Regenvalk ook terecht voor o.a. vrijwilligerswerk, ondersteuning bij eigen initiatieven t.b.v. de buurt, activiteiten voor jeugd … Lees meer

Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel

In de week van 1 t/m 7 oktober organiseert de stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) in samenwerking met Burenhulpcentrales de activiteit ‘Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel’. Haagse burgers worden uitgenodigd om een oudere buurtgenoot een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in hun directe omgeving te vergroten. Ouderen … Lees meer