Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Geschiedenis van ReVa

In 1875 woonden er 100.000 mensen in Den Haag, vijfentwintig jaar later was dit verdubbeld en in 1913 telde Den Haag rond de 300.000 inwoners. In 1900 was het Regentessekwartier nagenoeg volgebouwd, de bouw was gevorderd tot de Beeklaan. De bouw van het Valkenboskwartier startte in 1903.  Er werden woningen gebouwd voor de middenstand en de beter betaalde arbeider.

KonkreetNieuws besteedt regelmatig aandacht aan de geschiedenis van het Regentesse- en Valkenboskwartier. Aan historische personen die er woonden, aan gebouwen met een interessante geschiedenis of aan oude bedrijven in de wijk. Het Weimarchief graaft dieper in die geschiedenissen en de rubriek Straatnamen en hun naamgever verhaalt o.a. over Newton, Daguerre, Buijs Ballot en Copernicus.

In het Historisch Informatie Punt van Bibliotheek Segbroek is veel informatie te vinden over de geschiedenis van Den Haag en worden lezingen en workshops georganiseerd.