Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa
scheiding

De roep om maatwerk in scheidingssituaties

Een scheiding betekent een einde van een liefdesrelatie, de partnerrelatie wordt beëindigd. Als er kinderen uit de relatie zijn geboren, blijft de ouderrelatie in stand. Met name scheidingen waarbij ouders veel conflicten hebben, kunnen ernstige gevolgen hebben voor kinderen. Onderzoek laat zien dat het aantal conflictueuze scheidingen in Nederland toeneemt. Kinderen vormen het hart van … Lees meer

Geld - rechtsbijstand

Vergoedingen rechtsbijstand toe aan groot onderhoud

Het nieuwe jaar is tijdens het schrijven van deze column drie weken jong, de avondklok is net ingevoerd. De ogen waren gericht op Amerika met een nieuwe leider en daarvóór op ons eigen land waar het kabinet viel op de Toeslagenaffaire. Ongekend onrecht kopte het onderzoeksrapport. Verantwoordelijke ministers, de Belastingdienst en de rechtspraak kregen een … Lees meer

Zelf de regie houden bij vergunningen

Zelf de regie houden bij vergunningen

We praten met Robert Schutte, sinds jaar en dag bewoner van de wijk. Hij is van beroep stedenbouwkundige en vanuit dat vak geïnteresseerd in de ontwikkelingen in onze wijk. Robert is geboren in de Boylestraat, woonde op diverse andere adressen in het Valkenboskwartier en nu al geruime tijd in de Edisonstraat. Werkgroep Sinds enige tijd … Lees meer

Hoe vreemd kun je gaan?

De Belgische koning Flip heeft er een halfzus bij: prinses Delphine. Sinds kort mag zij zich prinses van Saksen-Coburg noemen, de naam van het Belgische vorstenhuis. Koning Albert had in de jaren zestig een intieme relatie met Sybille de Selys Longchamps, de moeder van Delphine. Omdat moeder Sybille op dat moment getrouwd was met de … Lees meer

Geweld hoort nergens thuis

Column advocaat De familierechtpraktijk is zeer divers. Kort neem ik u mee in een zaak waarin de burgemeester een tijdelijk huisverbod oplegde in verband met huiselijk geweld. De vrouw had mij al eerder benaderd omdat de echtscheidingsmediation niet erg vlotte. Ze ondervond al jaren psychische druk van de man. En toen ging het thuis mis; … Lees meer

Artikel in De Groene Amsterdammer: Ondermijning in de Haagse Weimarstraat

Achter de gevels Een ooit chique Haagse winkelstraat, slagader van de ReVa-wijk, kampt met verpaupering en overlast door de vermenging van onder- en bovenwereld. Het versnipperde en relatief goedkope vastgoed is een belangrijke oorzaak. door David Davidson en Rasit Elibol, beeld Alex Kemman 4 september 2019 – verschenen in nr. 36 van De Groene Amsterdammer … Lees meer

Benefietconcert ten bate van LHBTI-vluchtelingen op 7 juni

Dienstencentrum Copernicus organiseert samen met jonge musici uit Den Haag op 7 juni een benefietconcert met klassieke muziek in het kader van The Hague Pride. De opbrengst wordt gebruikt om lhbti-vluchtelingen in Nederland in de gelegenheid te stellen om bijeenkomsten van LGBT Refugees Rainbow Den Haag bij te wonen door hun vervoerskosten te sponsoren. Vanuit … Lees meer

Partneralimentatie en de nieuwe wetgeving

Geld speelt bij levenszaken een cruciale rol. In mijn familierechtpraktijk komt het alimentatierecht bijna dagelijks aan de orde bij het opstellen, uitleggen en bespreken van alimentatieberekeningen. Mijn motto is praten en niet procederen. Dus is alles erop gericht de partneralimentatie reëel en feitelijk te behandelen door toetsing aan de financiële draagkracht van de ander Na … Lees meer

Eindejaartips uit de familierechtpraktijk

Column van Len Ubaghs Sint trok dit jaar voor het eerst met zijn bonte gevolg aan ons kantoor voorbij. Het was sfeervol in de Weimarstraat. met veel ouders, kinderen en opa’s en oma’s. Met de komst van de Sint komt ook het einde van het jaar in zicht. Traditioneel een mooi moment om stil te … Lees meer

Ongehuwd samenleven. Kom niet met lege handen te staan

Familie & Recht Mijn naam is Ien Ubaghs. Ik ben familierechtadvocaat en mediator. Mijn kantoor ligt midden in het Regentessekwartier op de Franklinstraat. Voor deze column put ik uit mijn gevarieerde familierechtpraktijk. Scheidingen maken hiervan een groot onderdeel uit. Bij conflicten binnen het familierecht komt mediation vaak voor. Het huidige gezin is een bonte verzameling. … Lees meer

“Regel het samen, in goede en slechte tijden!”

Familierechtadvocaat Ien Ubaghs Sinds kort zit familierechtadvocaat/ mediator Ien Ubaghs op haar smaakvol ingerichte nieuwe kantoor Familie&Recht aan de Franklinstraat 93, hoek Weimarstraat. “Deze wijk straalt energie uit. Er borrelt van alles hier. Het is een laagdrempelige locatie in een levendige en opkomende wijk. De klanten vinden het leuk hier. Sinds 2004 heb ik mijn … Lees meer

Anti-schoonzoon clausule

Sinds 1 januari jl. is de wet veranderd. De algehele gemeenschap van goederen bestaat niet meer. Het wettelijke stelsel bestaat nu uit een beperkte gemeenschap. Het scheelt maar één woord, maar maakt een wereld van verschil. Maak je geen huwelijksvoorwaarden en wijk je dus niet af van de wet, dan zijn de erfenissen en schenkingen … Lees meer

Notarieel nieuws

Op verzoek van de redactie schrijft notaris Dirk Post dit jaar in elke editie een artikel in de rubriek ‘Notarieel Nieuws’. De grote vrijstelling eigen woning is terug Allereerst wil ik mij hierbij even aan u voorstellen: mijn naam is Dirk Post en ik ben sinds 2011 notaris in Den Haag. Als geboren en getogen … Lees meer