Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vrijwilligers gevraagd voor het District Actie Centrum (Rode Kruis)

Graag geven we jullie een update betreffende de werkzaamheden van het District Actie Centrum (DAC) in Haaglanden. Begin van de week is het lokale actiecentrum fysiek ingericht. Het team werkt vanaf de afdeling Den Haag e.o. aan de Zilverstraat 2. Er zijn continu mensen aanwezig om hulpvragen en inzetten te coördineren. Hierin wordt nauw samengewerkt … Lees meer

Zorgt u voor iemand?

Iedereen die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt, is mantelzorger. Mantelzorgers staan er niet alleen voor. Daarom is het belangrijk om te weten dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van ondersteuning. Vragen en advies Mantelzorgers kunnen terecht bij Servicepunten XL met vragen over inschrijven of inloggen op … Lees meer

Mensen met een te volle woning… Creatieve coaches gezocht!

Al ruim 20 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te volle woning om hun huis op te ruimen. Vaak hebben zij ook een psychische beperking. ‘Over de Drempel’ zoekt vrijwilligers, coaches die met geduld en aandacht mensen helpen hun overvolle woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. Vrijwilligers bezoeken deze … Lees meer

Mag ik deze dans ‘met u’? Viering eerste lustrum Parkinson Cafe

Op uitnodiging van Cokkie van Santen van de Praktijk voor Houding & Beweging woonde op zaterdag 2 maart de redactie de feestelijke bijeenkomst ‘eerste lustrum’ bij in restaurant De Hobbit aan de Joseph Ledelstraat. Cokkie vertelt over dit café, dat 6 keer per jaar gehouden wordt op de eerste zaterdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur … Lees meer

Van eenzaam naar Eenzijn

De laatste maanden is er weer veel aandacht in de media voor het thema ‘eenzaamheid’ onder meer via landelijke fraaie, maar veelal schrijnende spotjes op televisie. En in Den Haag onder andere via de aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten als ‘Voor elkaar’. Die initiatieven richten zich vaak op ouderen die als alleenstaanden hun leven leiden. … Lees meer

Haagse Levensboeken

Stichting Haagse Levensboeken zoekt vrijwilligers die oprecht geïnteresseerd kunnen luisteren naar het levensverhaal van een oudere. Vooral in westelijk Den Haag is er een wachtlijst van vertellers. Nieuwe schrijvers welkom Het maken van een levensboek duurt ongeveer een half jaar. De schrijver heeft 10 of meer gesprekken met de verteller, zet de teksten in de … Lees meer