Nieuwe muurschildering in de Daguerrestraat

Margriet Snaterse van Snaterse Urban Creation legt deze zomer de laatste hand aan een mooie muurschildering in het voetgangersgedeelte van de Daguerrestraat. Binnenkort kunnen we het kunstwerk bewonderen. Margriet heeft veel ervaring met het maken van grote muurschilderingen. In ReVa heeft ze bijvoorbeeld, samen met de buurtkinderen, de muurschildering gemaakt in een van de hofjes … read more

Aanpak hondenpoep in Segbroek

Elk jaar krijgt het stadsdeel veel meldingen ‘overlast hondenpoep’. Het stadsdeel neemt die klachten serieus en voerde ‘hondenpoepspreekuren’ in. Samen zoeken naar oplossingen en mensen activeren om met hulp van het stadsdeel actie te ondernemen om het gedag van hondenbezitters te veranderen. Die hondenpoepspreekuren hebben geleid tot een aantal acties van bewoners. In de Heesterbuurt … read more

Tegel eruit, plant erin: vergroen Den Haag

Aanval op de stenige buurt Konkreet Nieuws besteedde in het juni-nummer aandacht aan de vergroening van een stenige tuin in de Franklinstraat. Wijkbewoners kunnen ook zelf aan de voorkant van hun huis een tegeltuin aanleggen. Mooi om dat met een aantal buren te doen. Veel ReVa bewoners deden dat al eerder. Voor zo’n actie is … read more

Stadsbestuur staat positief tegenover ethisch hacken

Den Haag organiseert van 25 tot en met 29 september de ‘Cyber Security Week’. In die week krijgen ethische hackers een uitnodiging om, onder strenge (privacy-) voorwaarden, de systemen van de gemeente te hacken. De gemeente ziet daarin een mogelijke rol voor studenten van de Haagse Hogeschool, de TU Delft, universiteit Leiden en studenten van … read more

Buurtbrunch ‘Potluck’ in wijkpark De Verademing

Wat is Het Circus zonder buurt diner? Vorig jaar waren er meer dan 600 mensen die gezellig hun heerlijke vegetarische/veganistische prakkie met elkaar deelde. De buurt leerde elkaar kennen, er werd gegeten, gepraat, geflirt, gelachen en zo ontstonden er vriendschappen met mensen uit de buurt die je nog niet eerder kende. Deze keer trappen we … read more

HET IS WEER TIJD VOOR HET CIRCUS! DOE JIJ OOK MEE?

Festival Het Circus was een van de hoogtepunten van vorig jaar! Met verrassende akts, stoere workshops, allerlei lekkers uit de buurt, een SUPERRELAXTE SFEER en natuurlijk de buurtcamping. Dit jaar gaat het weer plaatsvinden. Hoe? Dat bepalen we SAMEN! Woon of werk je in (de buurt van) ReVa en wil je graag een steentje bijdragen … read more

Vrienden van Den Haag

De vereniging Vrienden van Den Haag heeft als doel ‘het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden’ Ze vindt haar oorsprong in de sloopwoede, verkeersdoorbraken en massale kantorenbouw in de zestiger en zeventiger jaren. De dreigende afbraak van het Kurhaus was de druppel die toen de emmer deed overlopen. … read more

Nieuwe mogelijkheden voor behoud Valkenboskerk

Donderdag 23 februari zijn door het actiecomité ‘Valkenbos Blijft’ 424 handtekeningen van de petitie tot behoud van de Valkenboskerk aangeboden aan wethouder Joris Wijsmuller. Het actiecomité was uitgenodigd door de wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur om te praten over de mogelijkheden tot behoud van deze markante kerk op de op de hoek van de … read more