Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Adressen

Nuttige telefoonnummers

Politie en brandweer

 • Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, ambulance)
 • Niet spoed: tel: 0900 – 8844
 • Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192.
 • Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Willem Koopman, Cindy van Leeuwen.
 • Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, tel: 3533000.

Gezondheid

 • Nachtdokter 19.00 -7.00 u: 346 96 69
 • Spoedeisende apotheek buiten werkuren: 3246085/3598560: GG&GD, : 353 71 85/14070
 • GGD: 088 355 01 00
 • Centrum Jeugd en Gezin Segbroek: 0800 2854070
 • Stichting Mantelzorg Den Haag: 346 8701
 • Consultatiebureau Hanenburglaan 339: 360 09 66
 • Opvoed Steunpunt Centrum Jeugd en Gezin: 0800 2854070
 • Meldpunt Kindermishandeling, GGD Haaglanden: 088 355 01 00
 • Veilig Thuis Haaglanden, het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt:  070-3469717 of 0800-2000.
 • Servicepunt XL in de Regenvalk: informatie over wonen, gezondheid, zorg, vervoer en ondersteuning. Tel 070 2052660.

Buurt- en clubhuizen

 • Buurthuis Gaslaan 175: 346 70 27
 • De Westhoek, Thomas Schenckestraat 28: 345 9 42
 • Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16:360 32 32
 • Wijk- en Dienstencentrum de Regenvalk, Weimarstraat 69: 346 95 43
 • Stichting Paard Klep & Co: 345 05 02

Meldpunten

 • Voor meldingen en klachten over milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting (nr. paal noteren) etc.:
  Contact centrum: 14070 contactcentrumdsb.denhaag.nl
 • Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis) Voor vragen over belastingen en toeslagen
 • Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
 • Grofvuil: 366 08 08 of 14070.

Wonen

 • Meldpunt woonoverlast: 14070
 • Dienst Stedelijke Ontwikkeling: 3535700
 • Huursubsidie: 0800 488 77 82
 • Eneco storingen: 0800 00 72
 • Dunea: 088-347 47 47

 

Plaats een reactie