Nuttige telefoonnummers

Politie en brandweer

 • Alarmnummer: 112 (politie, brandweer, ambulance)
 • Niet spoed: tel: 0900 – 8844
  Politiebureau Segbroek, Fahrenheitstraat 192. Wijkagenten: Bert Feenstra, Paul Oudshoorn, Willem Koopman, Cindy van Leeuwen.
  Handhavingsteam: Fahrenheitstraat 192, tel: 3533000.

Gezondheid

 • Nachtdokter 19.00 -7.00 u: 346 96 69
 • Spoedeisende apotheek buiten werkuren: 3246085/3598560: GG&GD, : 353 71 85/14070
 • GGD: 088 355 01 00
 • Centrum Jeugd en Gezin Segbroek: 0800 2854070
 • Stichting Mantelzorg Den Haag: 346 8701
 • Consultatiebureau Hanenburglaan 339: 360 09 66
 • Opvoed Steunpunt centrum jeugd en gezin: 0800 2854070
 • Meldpunt Kindermishandeling,GGD Haaglanden: 088 355 01 00
 • Veilig Thuis Haaglanden, het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt:  070-3469717 of 0800-2000.
 • Sociaal wijkzorgteam: via het Servicepunt XL, in de Regenvalk

Buurt- en clubhuizen

 • Buurthuis Gaslaan 175: 346 70 27
 • De Westhoek Thomas Schenckestraat 28: 345 9 42
 • Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16:360 32 32
 • Wijk en Dienstencentrum de Regenvalk, Weimarstraat 69: 346 95 43
 • Stichting Paard Klep & Co: 345 05 02

Meldpunten

 • Voor meldingen en klachten over: Milieu, geluid, stank, ongedierte, openbare straat, riolering, straatverlichting .(nr. paal noteren) etc.:
  Contact centrum: 14070 contactcentrumdsb.denhaag.nl
 • Belastingdienst/ telefoon: 0800 – 0543 (gratis) Voor vragen over belastingen en toeslagen
 • Stadsdeelkantoor Segbroek: 353 57 00
 • Grofvuil: 366 08 08 of 14070.

Wonen

 • Meldpunt woonoverlast: 14070
 • Dienst Stedelijke Ontwikkeling: 3535700
 • Huursubsidie: 0800 488 77 82 Eneco storingen: 0800 00 72
 • Duneo: 088-347 47 47