Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Voortgang nieuwe inrichting Weimarstraat

Zoals bekend liggen er plannen om de Weimarstraat tussen de Valkenboslaan en de Beeklaan opnieuw in te richten. Doel is om daarmee de verkeersveiligheid flink te verbeteren. Deze plannen kwamen tot stand in de klankbordgroep van gemeente, bewoners en ondernemers. Op 5 maart was er bij WijWeimar een inloopbijeenkomst waar twee voorkeursontwerpen van de klankbordgroep werden gepresenteerd. Het was die -drukbezochte- avond ook mogelijk om hierover van gedachten te wisselen met de wethouder, de medewerkers van de gemeente en de leden van de klankbordgroep.

Online reacties op de ontwerpen

Na de inloopavond kon men ook online reageren op de beide plannen. In een kleine twee weken tijd ontving de gemeente 378 reacties. De vraag of de ontwerpen van de klankbordgroep beter zijn dan de bestaande inrichting, is door ongeveer 84% beantwoord met een “ja”. Zowel de variant van de ‘eenrichtingsverkeer fietsstraat’ als de ‘eenrichtingsverkeerstraat met slingers in de weg’ vallen erg in de smaak. Er is een lichte voorkeur voor de fietsstraat met 57% van de stemmen. 

Hoe gaat de gemeente verder?

De gemeente is blij met de reacties en gaat zich in de komende weken verder verdiepen in de opmerkingen en feedback op beide ontwerpen. De bijgestelde schetsontwerpen gaan dan naar de interne toetsingscommissies. Daarna werkt de gemeente het voorlopige ontwerp verder uit. Het doel is om eind 2026 te starten met de herinrichting. 

Heeft u verder nog vragen over dit onderwerp? Zoek dan gerust even contact via 14 070 of segbroek@denhaag.nl. Het gebiedsteam van stadsdeel Segbroek staat voor u klaar. 

Tekst: Redactie