Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Omgang grootouders en kleinkinderen

Rubriek: Familie & Recht

Een schrijnende zaak bracht mij op een belangrijk onderwerp: het recht van grootouders op omgang met hun kleinkinderen. In die zaak was moeder fel gekant tegen omgang van de (klein)dochter met opa en oma. Vader was overleden en de kleindochter zou opgroeien zonder contact met de grootouders van vaders kant. Er was geen contact mogelijk met moeder. 

Grootouders van nu

Opa’s en oma’s van nu passen vaak en graag op hun kleinkinderen. Als dit hechte contact met opa en oma wordt verbroken, leidt dit vaak tot veel verdriet bij de kleinkinderen. Bij een scheiding of overlijden van een zoon of dochter is het extra pijnlijk de kleinkinderen niet meer te mogen zien. 

Recht op omgang nu

Op dit moment hebben grootouders recht op omgang met hun kleinkinderen, maar de drempel ligt nog hoog. Aangetoond moet worden dat zij een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ met hun kleinkind hadden. Het contact dient frequenter en omvangrijker te zijn dan het gebruikelijke contact tussen een grootouder en een kleinkind. Deze eis maakt het lastig om omgang te vragen als de ouders niet meewerken.
Er zijn ontwikkelingen die dit recht op omgang makkelijker gaan maken. 

Nieuwe wetgeving

Alweer ruim een jaar geleden is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Grootouders hoeven niet langer meer te bewijzen dat ze in het verleden intensief contact hadden met hun kleinkind. De rechter kan zich meteen richten op de vraag of en welke omgangsregeling in het belang is van het kleinkind.
De nieuwe wetgeving is nog ongewis en zal nog even op zich laten wachten. Ook nu staan liefdevolle grootouders niet met lege handen. De rechter zal een verzoek om omgang toewijzen als blijkt dat er intensief contact in het verleden was én als het verzoek ook in het belang is van het kleinkind. Hoe beter onderbouwd, hoe groter de kans dat de rechter omgang toestaat. 

Als advocaat mediator zal ik altijd eerst opperen om via mediation tot herstel van omgang te komen. Als dat geen oplossing biedt, blijven rechters hier aan zet.

Voor iedereen, met of zonder (klein) kinderen, op naar een heerlijke zomertijd!   

Ien Ubaghs
FamilierechtadvocatenvFAS mediation
Parenting Coördination

ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl

Foto door Kampus Production