Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een kans voor jaren, Regentesselaan en Regentesseplein 

Ze hebben inmiddels al een hele geschiedenis, de burgerinitiatieven voor het Regentesseplein en de Regentesselaan. Het leek allemaal stil te liggen maar nu zit er beweging in. 

Programma van wensen voor het plein

In 2016 ondernam de bewonersgroep ‘Samen weer trots op de Regentesselaan’ al van alles om de Regentesselaan een nieuw aanzicht te geven. En zomer 2021 ontving stadsdeelwethouder Robert van Asten van de initiatiefgroep ‘Ons Regentesseplein’ een  Programma van wensen voor het plein. Het zaadje daarvoor lag in tekensessies met buurtbewoners op 21 september 2019.

In beweging

Het lag een tijd stil, het overleg zat vast en de plannen voor de Zevensprong maakten het allemaal nog ingewikkelder. Maar nu zit er beweging in. De Regentesselaan en het Regentesseplein zijn nu onderdeel van het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

Een kans voor jaren

Annelies Rijstenberg is omgevingsmanager bij de gemeente. Zij vertelt in het wijkoverleg over de plannen voor de Regentesselaan en het plein. De maximum snelheid op de Regentesselaan wordt 30 km en ook het Regentesseplein wordt veiliger ingericht. Daar hoort ook een andere inrichting bij. Door bijvoorbeeld de stoep te verbreden, kunnen de terrassen worden verplaatst, en het plein wordt groener en klimaatvriendelijker.

Participatietraject in drie delen, van nu tot in 2027

Het participatietraject begint in feite opnieuw en ook daar vertelt Annelies over in het wijkoverleg. De initiatiefgroep van het Regentesseplein vindt het heel belangrijk dat het een echt doordacht participatietraject wordt. Dat er goed nagedacht wordt over het gebruik van het plein, en daar denkt en doet de initiatiefgroep graag mee. Alles wat er nu gedaan wordt, is immers voor jaren. Een kans die benut moet worden. Het participatietraject bestaat uit drie delen. Eerst legt de gemeente een aantal kaders vast en gaat in gesprek met de buurt. Daarna worden alle reacties verwerkt en maakt de gemeente een voorlopig ontwerp. Na de zomer presenteert de gemeente dit weer aan de buurt. Na de zomervakantie is de website in de lucht, dan hebben alle bewoners de mogelijkheid om hun wensen te laten weten.

Van schetsontwerp naar formele inspraak in de Raad

Hierna gaat de gemeente aan de slag met een schetsontwerp. Daar wordt met de buurt over gepraat. En daarna volgt het derde, formele participatiemoment, en kan iedereen met een zienswijze reageren op het voorlopig ontwerp. De vaststelling door het college en de gemeenteraad gebeurt dan eind 2025 of begin 2026. Vervolgens wordt het project overgedragen naar de uitvoerende partij. Zij maken een definitief ontwerp en bereiden de werkzaamheden voor.

Ruimte voor dromen

De gemeente gaat in gesprek met de bewoners die eerder actief waren op de Regentesselaan en met de mensen van de initiatiegroep Regentesseplein, die daar zoveel tijd, energie en creativiteit in staken. Timmer het traject niet dicht, is hun advies. “Als mooie dingen net wat langer duren, is dat niet erg. Behoud ruimte om te dromen!”

Voor informatie en vragen is er al een emailadres: regentesselaanenplein@denhaag.nl

Bij de foto: Op 17 december 2018 kwam een slagvaardige groep bewoners van de Regentesselaan samen om de al eerder geplaatste betonnen plantenbakken te vullen met bloeiende planten. Dit was een initiatief van bewonersgroep ‘Samen weer trots op de Regentesselaan’. 

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Diederik van Duren