Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wordt er toch een coffeeshop uit de Weimarstraat verplaatst?

Op 22 mei zond het College van Den Haag een brief aan de Commissie Bestuur over de mogelijkheid om een coffeeshop uit de Weimarstraat te verplaatsen. Die zou dan moeten gaan naar de Jaap Edenweg, aan de rand van het Uithofgebied langs de Lozerlaan. Het College schrijft dat deze locatie voldoet aan de criteria om tot overplaatsing te kunnen overgaan. 

Bezwaren

Uiteraard volgt er een procedure ter verkrijging van een omgevingsvergunning, waarbij belanghebbenden de ruimte krijgen om bezwaren en zienswijzen in te dienen. Maar eerst moet de Raad natuurlijk akkoord gaan. Inmiddels zijn er vanuit diverse hoeken uit het Uithofgebied al bezwaren naar voren gekomen. Dat was te verwachten, tegenstand zal er bij elke overplaatsing zijn. 

Strijdbaarheid

Er zijn bij de redactie twee reacties vanuit de wijk binnengekomen, die de overplaatsing meer dan ondersteunen, zo niet eisen. De eerste is de reactie, gericht aan de Raad, vanuit WijWeimar. De tweede is van het onvermoeibaar voor een betere wijk strijdende raadslid Marije Mostert van D66. Beide reacties plaatsen we hierbij. We beluisteren zowel strijdbaarheid alsook scepsis in de wijk. De strijdbaarheid overheerst. De wijk is al jarenlang bezig met dit onderwerp en de verplaatsing van een of meer coffeeshops is altijd een speerpunt geweest. We zijn benieuwd of na het College ook de Raad durft door te bijten. We volgen dit dossier op de voet.

 

Tekst: Aad van Schie
Foto door cottonbro studio