Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Meet&Greet, elke zondagochtend 11:00 uur op het Valkenbosplein

Ontmoet je wijkgenoten elke zondag (vanaf 11.00 uur) om met elkaar een uurtje gezellig koffie of iets anders te drinken.  Bij mooi weer buiten op het Valkenbosplein (bij de statafels) en anders vinden we binnen een plekje. Kom vrijblijvend langs en ontmoet je buren. Maak kennis met nieuwe wijkgenoten en wissel verhalen met elkaar uit. Van tevoren aanmelden is niet nodig en consumpties zijn voor eigen rekening.

De werkgroep Valkenbosplein hoopt met dit initiatief een nieuwe traditie te starten. In de toekomst wellicht met andere leuke activiteiten daaraan gekoppeld. Denk aan een wandeling, een fietstocht, muziek, of een verhalenverteller. Meer weten of meedenken?
Stuur een e-mail naar roblo@casema.nl, dan houden we je op de hoogte.  

MEET & GREET, EVERY SUNDAY MORNING AT VALKENBOSPLEIN  

Meet your neighbours every Sunday (from 11.00 am) to have a nice coffee or something else together for an hour. When the weather is nice, outside on the Valkenbosplein (near the standing tables) and otherwise we find a place inside. Feel free to drop by and meet your neighbours. Get to know new neighbours and exchange stories with each other. It is not necessary to register in advance and refreshments are at your own expense. The Valkenbosplein working group hopes to start a new tradition with this initiative. In the future, perhaps with other fun activities linked to it. Think of a walk, a bike ride, music, or a storyteller. Want to know more or think along? Send an e-mail to roblo@casema.nl  and we will keep you informed.