Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Langste human chain ooit in Nederland voor het klimaat  

Op zondag 23 juni is de Nederlandse kustlijn het decor van The Climate Chain: een menselijke verbinding (human chain) langs bijna 200 kilometer kust, voor meer en snellere actie om klimaatverandering tegen te gaan. Duizenden Nederlanders en organisaties hebben zich al aangemeld. De organisatie van The Climate Chain roept deelnemers op om iets roods aan te trekken op 23 juni. Op die manier trekken we een symbolische rode streep langs de kust. Door samen de handen ineen te slaan maken we het grote draagvlak voor meer klimaatactie zichtbaar. Een ruime meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid. The Climate Chain is een initiatief van Urgenda.  

Urgenda-directeur Marjan Minnesma: “The Climate Chain is geen demonstratie, maar een menselijke verbinding. Juist ook voor mensen die zich niet comfortabel voelen bij een hectische demonstratie, maar die het wel belangrijk vinden dat er meer gebeurt tegen klimaatverandering. We zijn het veel meer met elkaar eens dan we vaak denken.” 

Op 23 juni om 14:00 verbinden we de human chain door allemaal in een lange rij langs de kust te gaan staan. Dit doen we tien minuten lang. Deelnemers kunnen zich via een speciale website aanmelden voor een kustlocatie van hun keuze. De organisatie van The Climate Chain heeft de Nederlandse kustlijn opgedeeld in bijna 200 verschillende kustvakken van een kilometer. The Climate Chain loopt helemaal van Hoek van Holland tot aan Den Helder, en gaat door op de Zeedijk in Friesland. Zo kunnen veel mensen meedoen op een locatie in de buurt, en voorkomen we lange reistijden.  

Marjan Minnesma: “Er is bovenal meer daadkracht nodig. Geen woorden, maar daden.”  

Marjan Minnesma: “The Climate Chain biedt mensen een laagdrempelige manier om een sterk en sympathiek signaal af te geven: om ontwrichtende klimaatverandering tegen te gaan en de omslag te maken naar een volhoudbare economie is meer actie nodig.” 

Klimaatactie kan niet wachten. Mens, plant en dier worden bedreigd door toenemende extreme weersomstandigheden. Ondanks alle mooie voornemens, doen we toch te weinig, terwijl we veel meer kunnen! Het Nederlandse klimaatbeleid is ontoereikend om ons deel te doen voor het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5 graad en biedt te weinig bescherming voor de biodiversiteit.  

Een human chain is een manier om mensen te verbinden en een bewezen effectieve methode om een breed gedeelde behoefte aan verandering te laten zien. Een bekend voorbeeld is ‘The Balctic Chain’ in de Baltische staten, waar in 1989 2 miljoen mensen een ketting vormden. De Baltische human chain werd in slechts 3 weken georganiseerd.  

www.theclimatechain.nl