Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het Valkenbosplein als belangrijke ontmoetingsplaats; ambitieuze plannen na een geslaagde kerstbijeenkomst

Tijdens de aanloop naar de kerstdagen van afgelopen jaar zei Rob Blokpoel tegen de kerstbomenverkoper op het Valkenbosplein: “We moeten eens iets leuks doen voor de bewoners hier op het plein.” Al in september was een aantal bewoners in en rond het Valkenbosplein bij elkaar gekomen om te brainstormen over plannen voor het plein. Een groepje maakte al samen het plein schoon en er was een gezamenlijke plein-app. Nu wilden ze een ambitieuzer plan om meer uit het Valkenbosplein te halen. 

Knooppunt van wegen en wijken

Het Valkenbosplein werd rond 1913 aangelegd volgens een ontwerp van stedenbouwkundige Berlage. Nu verbindt het plein de stadsdelen Segbroek en Scheveningen en de wijken Bomenbuurt, Valkenbos- en Regentessekwartier en Duinoord. Het is een knooppunt van belangrijke wegen: Laan van Meerdervoort, Beeklaan, Valkenboslaan, Thomsonlaan en Groothertoginnelaan. Doordat de brede Laan van Meerdervoort het plein zo dominant doorsnijdt, is inmiddels het gevoel van ‘plein’ grotendeels verdwenen. Op oude foto’s is te zien dat er ook voor het stuk waar nu café Franklin is, nog een deelpleintje was, wat destijds het ‘pleingevoel’ vergrootte. 

Werkgroep Valkenbosplein e.o.

Rob Blokpoel is een van de oprichters van de werkgroep ‘Valkenbosplein e.o.’. Hij woont al 40 jaar in het huizenblok met de fraaie hoekpanden tegenover de viskiosk. Ook Jan de Lange, bestuurslid van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt (SBOB), heeft zich bij de werkgroep gevoegd. Inmiddels valt de werkgroep onder de SBOB. Rob: “Onze eerste activiteit was dus het organiseren van een kerstbijeenkomst op het Valkenbosplein, met een uitgebreid programma met muziek, optreden van het koor ‘De Buren’, bezigheden voor de kinderen, en eten en drinken dat voor een groot deel geschonken was door de plaatselijke winkeliers. Het was een groot succes, we waren verrast over hoeveel mensen erop afgekomen waren, ook uit de aanliggende buurten!”

Cultuurplein

Het doel van de werkgroep is om de leefbaarheid op en rond het plein te verbeteren en bewoners en winkeliers uit de omliggende straten met elkaar te verbinden. “Dat kan op verschillende manieren,” zegt Jan. “Het Valkenbosplein als cultuurplein, waar we evenementen en activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld muziek, tentoonstellingen, feesten en marktjes en startpunt van buurtwandelingen. Verder hebben we een folder laten drukken voor de bewoners van het plein en omstreken met daarin de vraag wat zij allemaal over het plein weten: historie, verhalen, foto’s, anekdotes. Daar kwamen zoveel reacties op dat we nu denken over een tentoonstelling en misschien wel een boekje.” 

Historie en leefbaarheid

Zelf heeft de werkgroep ook veel geschiedenis boven water gehaald, bijvoorbeeld via oude advertenties in Delpher, een online platform van historische teksten uit kranten en tijdschriften. Inmiddels hebben ze mappen vol met gegevens over vroegere bewoners en winkeliers. Er zijn deelwerkgroepjes gevormd die zich met diverse zaken rond het plein bezighouden. Volgend jaar wordt er in de Bomenbuurt nieuwe riolering aangelegd, wat wellicht een mooie gelegenheid is om de herinrichting van dit gedeelte van de buurt mee te nemen. Bijvoorbeeld een andere inrichting van het plein, meer groen en een betere infrastructuur, en plannen om de leefbaarheid en levendigheid te bevorderen. 

Mooie plannen

Kortom, het Valkenbosplein is met de kerstbijeenkomst flink wakker geschud, en maakt zich inmiddels op om met mooie plannen te komen op het gebied van leefbaarheid, historische vastlegging en culturele activiteiten. En natuurlijk voor het Valkenbosplein als belangrijke ontmoetingsplaats. 

Reacties: robblokpoel@gmail.com 

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Haags Gemeentearchief