Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Haagse Wiet-McDrive in het NRC

En weer haalt de Weimarstraat de landelijke pers. Een paar jaar geleden berichtte de Groene Amsterdammer over ondermijning (de verwevenheid van de onder- en bovenwereld), overvallen en schietpartijen. Nu is de aanpak van de straat een voorbeeld voor andere steden en schrijft de NRC erover: “Burgemeester Krikke begon er niet aan, Remkes nam het initiatief tot een vergunningenstelsel, een vergunningplicht voor ondernemers, maar had te weinig tijd. Burgemeester Van Zanen kreeg zijn eerste hoofdpijndossier: hoe krijg je coffeeshops weg?”

Barrière tegen ondermijning

En het vergunningenstelsel, waarbij nieuwe en bestaande ondernemers moeten aantonen dat ze bonafide zijn, werkt: een aantal criminele ondernemers heeft de vergunningplicht niet eens afgewacht en is vertrokken. Andere ondernemers kwamen daarna niet door een ‘integriteitstoets’ en verlieten de wijk ook.

Lucht voor de Weimarstraat

Coffeeshopklanten komen nog steeds van ver. Het zijn zogenoemde passanten die “meer dan gemiddeld” geregistreerd staan wegens “vermogens-, drugs-, en vuurwapendelicten”, aldus de politie. Inmiddels heeft in de Weimarstraat coffeeshop de Galaxy zijn vertrek aangekondigd en dat moet lucht geven in de buurt.

Voortdurende stagnatie

De politie constateert een “positief omslagpunt in de leefbaarheid”. Toch blijven buurtbewoners en bonafide ondernemers afwachtend, zo stelt het de NRC. Het is merkbaar verbeterd in de straat, maar de overlast door coffeeshops is er nog steeds. En volgens veel bewoners is het nog niet veiliger geworden. Een woordvoerder van WijWeimar heeft het over de ‘vergunningsmolen’ die er wel is, maar onvoldoende wordt gehandhaafd. En de voortdurende stagnatie in de verhuisplannen van coffeeshops tempert het optimisme. Ook nu is het voor het vertrek van de Galaxy wachten op de definitieve toestemming van de gemeente.

Haagse aanpak als landelijke proeftuin

Signalen van ondermijning zijn er nog steeds, maar toch is de neerwaartse spiraal van verloedering en ondermijnende criminaliteit gestopt, stelt de politie in rapportages. De aanpak tegen ondermijning werpt zijn eerste vruchten af. En het vergunningenstelsel werd verlengd. De werkwijze van de Weimarstraat geldt inmiddels als landelijke proeftuin voor andere steden die de samenklontering van criminaliteit en bovenwereld willen aanpakken. Amsterdamse gemeenteraadsleden kwamen met hun wethouder kijken of het ook daar kan werken. Voor de Wallen bijvoorbeeld.

Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil

Tot zover de NRC. Wat gebeurt er nu concreet? De belofte dat coffeeshops verdwijnen uit de Weimarstraat is een steeds terugkerend onderwerp in het wijkoverleg. Dat is het overleg van gemeente, ondernemers en bewoners, met als simpel doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Aanleiding was indertijd de enorme overlast van coffeeshops in het derde deel van de Weimarstraat, en de toenemende onveiligheid. Maar ondertussen zijn ze er nog allemaal. In 2021 zou er een verhuizen naar Loosduinen, naar de Oude Haagweg. Groep de Mos en het CDA dienden een motie in om de verhuizing daarheen te verhinderen. Het leek in de gemeenteraad even toch te lukken, maar door verzet van bewoners in Loosduinen en Nieuw Waldeck ging het niet door. “Als draagvlak leidend wordt, is de kans op verplaatsing nihil”, zo sprak burgemeester Van Zanen toen, en er veranderde niets.

Verplaatsen of sluiten

Natuurlijk willen politieke partijen ook van de overlast af, maar over hoe dat dan moet, zijn de meningen verdeeld. Veel vinden de overconcentratie het grootste probleem en zijn voor verplaatsing. Na de Valkenboskade zijn er geen coffeeshops en ook het Westland, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zitten zonder, terwijl klanten in de Weimarstraat overal vandaan komen. Doe daar wat aan, vindt een aantal partijen. Ja, maar niet naar Loosduinen, zeggen andere. Nee,  sluiten! Dat is de enige oplossing!, zeggen weer andere partijen. En zo stagneert het uiteindelijk al jaren.

En nu? Een oproep

Voor een van de coffeeshops, misschien zelfs twee, is een andere locatie gevonden. Eerst beslist het College daarover, dan de Raad en dan komt het aan de orde in de wijk zelf. Wanneer dit allemaal gebeurt? Dat weten we niet. Ondertussen hebben de bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier er echt tabak van. Politiek: doe er wat aan! 

Tekst: Marieke Bauwens