Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Raad in de Stad: praat met uw raad! 

Woensdag 22 mei 2024 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Segbroek College, locatie Goudsbloemlaan (Goudsbloemlaan 131)

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Den Haag. Dit werk kunnen de raadsleden niet zonder inbreng uit de stad. Daarom gaat de gemeenteraad met het programma Raad in de Stad langs alle stadsdelen in Den Haag om in gesprek te gaan met bewoners en organisaties om te horen wat er leeft in hun wijk.  

Op woensdagavond 22 mei 2024 komt Raad in de Stad naar stadsdeel Segbroek toe. Wij nodigen u graag uit om bij deze bewonersbijeenkomst aanwezig te zijn. 

Vooruitblik programma
19.00 – 19.30 uur:  Inloop met koffie, thee en wat lekkers
19.30 – 19.35 uur:  Welkom door voorzitter Peter Mekers
19.35 – 19.40 uur:  Rector Segbroek College – Remco Vogel
19.40 – 19.55 uur:  Introductie gemeenteraadsleden
19.55 – 20.00 uur:  Stadsdeeldirecteur – Daniël van Drunen
20.00 – 21.30 uur:  Rondetafelgesprekken tussen bewoners, organisaties, ondernemers en raadsleden
21.30 – 21.50 uur:  Terugblik op de opbrengsten van de avond
21.50 – 21.55 uur:  Slotwoord
21.55 – 22.30 uur:  Afsluitende borrel met optreden  

Aanmelden 

Aanmelden voor Raad in de Stad kan tot vrijdag 17 mei. U kunt een mail sturen naar: raadindestad@denhaag.nl of een bericht naar 06 – 29 68 49 50. Geef in uw bericht aan met hoeveel personen u komt. U ontvangt daarna een bericht met een bevestiging.  

Iedereen die woont of werkt in stadsdeel Segbroek kan zich aanmelden.
Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.  

Meer informatie 
Meer informatie over Raad in de Stad vindt u op: www.denhaag.nl/raadindestad. Neem bij vragen contact op met Jasper de Pater, raadsvoorlichter. Hij is te bereiken via raadindestad@denhaag.nl of via 06 – 29 68 49 50. 

We hopen u te mogen verwelkomen op woensdagavond 22 mei bij Raad in de Stad. 

Met vriendelijke groeten,   

Peter Mekers 

Voorzitter Raad in de Stad Segbroek

 

Image by pch.vector on Freepik