Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De halte Copernicusplein is nog steeds niet open

Op 13 maart vond op het stadhuis een uitgebreide bijeenkomst plaats met de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep lijn 12b. Op de agenda stond de Stand van zaken van het Voorlopig Ontwerp lijn 12b. De halte Copernicusplein stond niet expliciet op de agenda, maar kwam op verzoek van de klankbordgroep wel aan de orde.

De projectgroep had opnieuw aandacht besteed aan de mogelijkheden om deze halte in te passen in het nieuwe traject. Helaas kwam er geen, in hun ogen haalbaar, concept aan de orde. De Edisonstraat is te smal en er is geen halte te maken die voldoet aan de criteria van het project. De klankbordgroep kreeg niet de indruk dat er optimaal was gezocht naar aanpassingen om dit wel mogelijk te maken. Het was een onbevredigend gesprek: alle suggesties van de klankbordgroep en van Rover en Platform Openbaar Vervoer Haaglanden werden van tafel geveegd. De klankbordgroep gaat niet akkoord met de uitkomst en zal op korte termijn met een uitgewerkt voorstel komen om opnieuw in gesprek te gaan met de ambtelijke werkgroep. Er gaat een bericht met deze boodschap naar de wethouder en de Raad, en waarin nogmaals wordt gepleit voor een snelle heropening van de huidige halte Copernicusplein.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Rob van Berkel