Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Jubileum van Rick Real Estate aan het Regentesseplein

We spreken met Rick L. Ramnarain (derde van links op de foto) in zijn door stralend glas-in-loodlicht beschenen kantoorpand aan het Regentesseplein. Toen hij in 2002 dit mooie winkelpand – voorheen van Radio Gerrese – kon verwerven, was hij erg blij. Hij houdt van zijn vak. “Niets is mooier dan de vreugde te zien van een koper of verkoper bij een succesvolle transactie. Je speelt daar toch een belangrijke rol in, ook al bereiden kopers zichzelf tegenwoordig veel beter voor. Ze hebben alle foto’s bekeken en weten wat ze willen.”

Zwemmen in de Regentes

Rick is geboren in Suriname, maar kwam al voor de grote intocht van Surinaamse Hindostanen met zijn ouders naar Den Haag. Hij groeide op in het Regentessekwartier en ging naar de lagere school in de Kepplerstraat. “Ik leerde zwemmen in de Regentes, deed de mavo en de havo en volgde uiteindelijk de opleiding tot registermakelaar.”

Nieuwe regelgeving

Rick begon zijn bedrijf in een winkelpandje aan de Beeklaan. “Ik ben klein begonnen. Nu doe ik de aan- en verkoop van panden, voer taxaties uit, ik verhuur woningen en studio’s en beheer huizen voor beleggers. Met de nieuwe regelgeving rond koop en huur is het werk wel lastiger geworden. Beleggers willen nu steeds vaker hun panden verkopen vanwege de nieuwe regelgeving. Ik houd me aan alle bestaande en nieuwe regels. Zo hanteer ik het puntensysteem voor de woningen die binnen de huurgrens vallen, maar ik werk natuurlijk ook met de vrije sector.”

Jubileumacties

“Op 15 maart vieren we het 25-jarig bestaan. In dit jubileumjaar hebben we diverse jubileumacties. Zo bieden wij onder andere bij een verkoopopdracht de fotopresentatie op Funda gratis aan, krijgen huurders een leuke attentie en we geven uiteraard een borrel voor onze relaties. Het bedrijf floreert. We hebben drie vaste medewerkers in dienst en meestal is er ook een stagiair.” Zijn zoon loopt nu stage in het bedrijf van zijn vader. Wie weet neemt hij de zaak ooit over.

Rick Real Estate Makelaardij
Regentesseplein 229
2562 EZ Den Haag
+31(0)70-3466497
info@rickrealestate.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur, overige tijden en op zaterdag alleen op afspraak.
rickrealestate.nl

Tekst: Aad van Schie
Foto: Frits Rotteveel