Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een kort lontje

Rubriek: Familie & Recht

Het nieuwe jaar is begonnen, het vuurwerk knalde harder dan ooit. Of de vers aangetreden Tweede Kamer en de nieuw te vormen regering voor mooi siervuurwerk gaan zorgen, valt nog te bezien. Zorgen zijn er genoeg, zo ook over lange wachttijden in rechtszaken en de hoge werkdruk voor de rechterlijke macht, met name door het alsmaar ingewikkelder worden van rechtszaken, aldus de recente nieuwjaarsrede van de voorzitter van de rechtspraak. Als de werkdruk hoog is, kan het ook een rechter wel eens te veel worden. Dit gebeurde in een echtscheidingszaak eind vorig jaar.

Wat zegt u nou?

Partijen hadden diverse geschilpunten aan de familierechter voorgelegd. Over belangrijke zaken was onenigheid, zoals de zorgregeling voor de kinderen en de partner- en kinderalimentatie. Aan het begin van de zitting bracht de advocaat van de man naar voren dat er geen lotsverbondenheid meer was tussen de man en de vrouw. De advocaat doelde erop dat de vrouw zich zodanig grievend had misdragen dat van zijn cliënt in alle redelijkheid niet kon worden verwacht partneralimentatie te betalen. De lotsverbondenheid is de rechtsgrond voor partneralimentatie en werkt door bij beëindiging van het huwelijk.
De rechter gaf aan dit verweer op een later moment te willen behandelen. Aan het einde van de zitting kwam hij zonder verdere discussie over de lotsverbondenheid terug op dit punt en sloot de zitting af met de woorden: “Ik doe niets met de lotsverbondenheid, die kan mij aan mijn reet roesten. Dat ligt bij u allebei.”

Wraking van de rechter

De rechter werd onder andere voor deze woorden door de man gewraakt. Wraking is een rechtsinstrument dat dient als waarborg tegen partijdige rechtspraak. De wrakingskamer bestaat uit drie ervaren rechters van hetzelfde gerecht als de gewraakte rechter. De wrakingskamer oordeelde dat de rechter met deze afsluitende opmerking de indruk heeft kunnen doen ontstaan dat hij niet open en onbevooroordeeld tegenover de man stond. Het wrakingsverzoek werd gegrond verklaard.
De uitspraak is uitzonderlijk nu in slechts 2.5 tot 5 procent een wrakingsverzoek wordt gehonoreerd.

Dit korte lontje, hoe menselijk ook, taste de kernwaarde van onpartijdigheid van deze rechter aan.

 

Ien Ubaghs
FamilierechtadvocatenvFAS mediation
Parenting Coördination

ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl

Foto: Gustavo Fring