Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Een wijkpaleis in het Regentesse- en Valkenboskwartier?

Sinds een tijdje is er in onze wijk een kerngroep Wijkpaleis actief. De leden bezochten met een aantal sympathisanten afgelopen jaar tweemaal de buurtcoöperatie ‘Het Wijkpaleis in Rotterdam West’. Ook stadsdeelwethouder Robert van Asten en stadsdeeldirecteur Daniel van Drunen gingen een keer mee. Iedereen was razend enthousiast over dit sociale experiment. Ontmoeten, leren, spelen, werken en maaltijden met elkaar delen; dat gebeurt allemaal in dit huis van de wijk.

Het Rotterdamse Wijkpaleis

Op 13 december 2023 was er een bijeenkomst in het Wijklaboratorium van Wij Weimar met zo’n 35 aanwezigen. Op de agenda stonden het Rotterdamse project en de mogelijkheden om in onze wijk ook zo’n initiatief van de grond te krijgen. Floris van Gennep, initiatiefnemer, architect en projectleider van het Rotterdamse Wijkpaleis, vertelde over de voorgeschiedenis, de opbouwfasen en de huidige stand van zaken van dit sociale buurtexperiment. “Rotterdam West is een oude stadswijk met een zeer gemengde bevolking. Het buurthuis is in 2015 wegbezuinigd en de sociale samenhang in de wijk vroeg en vraagt aandacht. Een aantal enthousiaste buurtbewoners kwam in actie om een ‘eigen’ plek te realiseren en wierf meer belangstellenden. We organiseerden een aantal gesprekken met als centraal thema ‘een huis van de wijk van ondernemers, buurtbewoners en sociale initiatieven, waarvan we zelf de baas zijn’. Er kwam een souterrain beschikbaar en daar begon een groep met maaltijden, buurtspelen en een koor.”

Groot pand

Uiteindelijk verwierf de inmiddels opgerichte coöperatie met steun van de Rotterdamse gemeenteraad een groot pand. De school op de tweede verdieping bleef, en op de eerste verdieping kwam plek voor een aantal kleine ondernemingen. De parterre werd dorpsplein/buurthuis en ook de ruime tuin werd deel van het buurtproject. Een club van obligatiehouders legde geld in, variërend van € 100 tot meer dan € 20.000. Floris van Gennep werd voor 50% projectleider en werkt sindsdien de andere tijd als vrijwilliger.

Inbreng ondernemers en buurt

Het project groeide uit”, vertelt Floris. “Er zijn inmiddels 65 vaste en 100 incidentele vrijwilligers, 40 ondernemers zijn er actief, en elk jaar komen er 20.000 bezoekers uit de diverse groepen in de buurt. Er worden inloopbijeenkomsten georganiseerd, er zijn bijeenkomsten over straatinrichting, en over cultuur en onderwijs. De verplichte inbreng van de ondernemers (social return) gaat in de vorm van een aanbod aan activiteiten of een financiële vergoeding. Om de inbreng vanuit deze gemêleerde wijk bij elkaar te brengen en te houden, is een hele uitdaging. Diverse activiteiten, passend bij de verschillende culturen, zijn belangrijk en zorgen ervoor dat het één geheel blijft. Een echt huis voor de buurt.”

Hoe verder met een eigen Wijkpaleis?

In gesprekken in WijWeimar was iedereen het erover eens dat het niet een eenzijdig initiatief mag worden, maar dat de verbinding tussen alle groepen in de wijk juist zo belangrijk is. En dat bewoners en gebruikers het eigenaarschap hebben, zij hebben het voor het zeggen. Dit betekent dat de gemeente op afstand blijft. Ideeën genoeg: over het ophalen van herinneringen uit de wijk, wisselende dansavonden en betaalbare werkplekken voor professionals. Een goede communicatie met de wijk is van nu af aan geboden en het zelf-organiserend vermogen in de wijk moet gebruikt worden.

Gebouw

Twee architecten uit de wijk hebben de mogelijkheden bekeken van het schoolgebouw van de Toermalijn, dat 1700 vierkante meters telt. Het is niet zeker dat dit gebouw vrijkomt, maar het biedt zeker mogelijkheden. Voorlopig is het Wijkpaleis een werkmodel. De kerngroep denkt na over de vervolgstappen: een plan in fasen opzetten en meer wijkbewoners en ondernemers betrekken, aansprekende activiteiten en vervolgbijeenkomsten organiseren en vooral een goede communicatie in de wijk.

Hebt u belangstelling om mee te doen, reageer dan per mail naar: wijkpaleisreva@gmail.com

Tekst: Aad van Schie
Tekening: André
Wenink