Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wijkoverleg Weimarstraat en Beeklaan: er moet nog wel wat gebeuren

Toen de overlast in de Weimarstraat de spuigaten uitliep en buurtorganisatie WijWeimar samen met bewoners acties voerde, besloot de gemeente in te grijpen en ontstond ook het wijkoverleg. Het is al vaker gezegd: er is veel verbeterd. De aanpak van de winkelgevels in het derde deel van de Weimarstraat is daar een goed voorbeeld van. Net als de vergunningplicht die in 2020 werd ingevoerd. Maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds geen coffeeshops uit de Weimarstraat verplaatst en met De Zaen op de Beeklaan schiet het ook niet op.

Veilig, groen, speelgelegenheid, winkelstraat en woonstraat

In het wijkoverleg bespreken bewoners, gemeente, ondernemers en betrokken organisaties – zoals de Toermalijn, de politie en Wijkz – hoe het ervoor staat in de wijk. Ook krijgen bewoners informatie; over dakopbouwen bijvoorbeeld, het splitsen van woningen en de verkeerssituatie. Men bespreekt er hoe we willen dat de wijk, met de nadruk op de Beeklaan en de Weimarstraat, er over een tijdje uit zou moeten zien en wat daarvoor nodig is. Dit laatste is door deelnemers van dit overleg verwoord in een Wijkvisie. De bewoners geven daarin aan dat ze een veilige wijk willen (verkeersveiligheid en sociale veiligheid), meer groen, meer ontmoetingsplaatsen en speelgelegenheid, de Beeklaan als woonstraat, de Weimarstraat als levendige en prettige winkelstraat en – last but not least – betaalbare woningen om een eenzijdige wijk te voorkomen.

Evalueren hoort erbij

Elk overleg moet eens in de zoveel tijd geëvalueerd worden, dus ook het wijkoverleg. Dit gebeurde eind oktober. Er werd gesproken over de doelstelling, de structuur, de agenda, de uitgevoerde acties in de Weimarstraat/Beeklaan, en de betrokkenheid van alle deelnemers; bewoners, ondernemers, de verschillende organisaties en de gemeente.

De Beeklaan en de Weimarstraat zijn de slagaders van de wijk. Een deel van de Beeklaan en de Weimarstraat is aangewezen als prioritair gebied; een gebied dus dat alle aandacht nodig heeft en voor dit deel van de wijk zijn geld en middelen vrijgemaakt. Opgemerkt werd dat daar wel eens vanaf gedwaald wordt en dat ook de meningen hoe dit allemaal te realiseren wel eens verschillen. Logisch want de belangen zijn niet zomaar hetzelfde.

Wijkvisie

De komende tijd ligt de focus weer meer op dit prioritair gebied. Met, zoals ook in de Wijkvisie is verwoord en even opgefrist, als uitgangspunten: eerlijkheid, welwillendheid, creativiteit en daadkracht.

Belangstelling om mee te praten, mee te denken of mee te doen in het werkoverleg? Mail naar segbroek@denhaag.nl

Tekst: Marieke Bauwens
Beeld: André Weenink (uit de Wijkvisie)