Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vergunningplicht voor ondernemers verlengd: alleen maar plek voor bonafide ondernemers

Het is inmiddels bekend: ondermijning gaat over de vermenging van de boven- en onderwereld. Voor bewoners wordt dit pas echt zichtbaar als er overlast van komt. En die zagen we hier, met name in het zogenoemde derde deel van de Weimarstraat en een deel van de Beeklaan, de afgelopen jaren toenemen.

De bekende druppel

De schietpartij in het derde deel van de Weimarstraat, vlak voor de zomer van 2020, was de bekende druppel en zette bewoners en gemeente in beweging. Er volgden acties, gesprekken met bewoners, en ook de burgemeester bemoeide zich ermee. In november van dat jaar werd voor drie jaar de vergunningplicht ingevoerd. Hiermee kreeg de gemeente een stevig instrument in handen om louche ondernemingen (met een criminele achtergrond) te weren.

Den Haag eerste gemeente

Het is een zwaar middel dat niet zomaar ingezet mag worden. Er moet aantoonbaar iets aan de hand zijn en dan mag een burgemeester een gebied of een branche aanwijzen waar dit voor geldt. Den Haag was de eerste gemeente waar heel gericht een gebied aangewezen werd. Het gaat om een deel van de Weimarstraat en een deel van de Beeklaan. Deze vergunningsplicht geldt voor nieuwe en bestaande ondernemers met een zaak die toegankelijk is voor publiek: winkels dus en dienstverlenende bedrijven. Allemaal ondernemers voor wie dit eerder niet gold. Voor al aanwezige ondernemers was dit niet eenvoudig en zij werden bijgestaan door de gemeente.

Tot november 2023

Of de vergunningplicht doorgezet zou worden, was even spannend. Dat het zin heeft, zagen bewoners, betrokken ambtenaren en de politie al snel en dat bleek ook uit de evaluatie. Het heeft een positief effect gehad op de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Enkele malafide ondernemingen hebben hun activiteiten in het gebied gestaakt, de concentratie van deze ondernemingen is afgenomen.

Tot november 2026

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de vergunningplicht te verlengen. Voor weer drie jaar, tot november 2026 dus. De gemeente behoudt de mogelijkheid om malafide ondernemers te weren uit het betreffende gebied en daarmee de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de wijk te beschermen. Er is alleen maar plek voor bonafide ondernemers.

Kantelgebied

Uit een analyse van de politie blijkt dat de openbare orde in dit gebied nog onder druk staat en er nog steeds sprake is van overlast. Het gebied wordt ook wel een ‘kantelgebied’ genoemd. Dit betekent dat het, hoewel er sprake is van verbetering, zonder ingrijpen de kans heeft om terug te vallen en verder af te glijden in een neerwaartse spiraal van overlast en (ondermijnende) criminaliteit. De beslissing de vergunningplicht te verlengen is dus goed nieuws, maar – het kan niet vaak genoeg worden gezegd – we zijn er nog niet.

Tekst: Marieke Bauwens
Beeld: André Weenink (uit de Wijkvisie)