Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Kan vast beter!

Ach ja, die fietsen overal in onze dichtbebouwde wijk. De gemeente doet haar best om waar mogelijk weesfietsen op te halen, al verloopt dit proces regelmatig erg traag. Drie keer melden en dan soms nog geen succes, is helaas niet zeldzaam. Dat weet schrijver dezes uit eigen ervaring. Bewoners kunnen natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Hier en daar zijn in de wijk fietsplatforms ter grootte van twee parkeerplaatsen verschenen. Die kun je met een aantal buren samen aanvragen. Kijk maar op de site van de gemeente. Als uit de afgesproken proefperiode blijkt dat het platform goed gebruikt wordt en de buren in meerderheid voor voortzetting zijn, verschijnt er een bouwploeg die het platform vervangt door definitieve bestrating op de rijweg met fietsnietjes. Daarmee komt de stoep weer wat meer vrij voor voetgangers, kinderwagens en spelende kinderen. Nu is het zo dat in veel straten de wettelijk vereiste ruimte van anderhalve meter doorgang op de stoep vanwege al die fietsen niet gehaald wordt. Moet beter kunnen. En het onderling contact tussen buren gaat ook nog vooruit.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen