Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het Koor van de Haagse Dominicus, oecumenisch en eigentijds

Viering Kerstnacht 24 december om 21.00 uur in Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Toen in de jaren ‘60 in de r.k. kerken de Nederlandstalige kerkdiensten in opmars kwamen, startte Broeder Valerius in 1968 in de Agneskerk aan de Beeklaan een zangkoortje. Inspiratiebron voor hem waren de liederen van Huub Oosterhuis, die hun plek kregen in de vieringen op de zaterdagavond. Na een aantal dirigentenwisselingen werd Jan Hulsbergen in 1997 dirigent van het koor. En hij is dat nog steeds.

Eigen geloofsgemeenschap

In 2009 ontstonden de eerste ideëen voor een eigen geloofsgemeenschap, waarin eigentijdse teksten en liederen centraal stonden. Er kwamen maandelijkse vieringen onder de naam ‘Haagse Dominicus’. In 2015, nadat de Haagse Dominicus onderdak had gevonden in Buurt- en kerkhuis Bethel, vormde zich het ‘Koor van de Haagse Dominicus’. Het koor verrijkt nu de vieringen op elke eerste en derde zondag van de maand. Pablo Garcia begeleidt op de piano. Elke donderdagavond wordt er in Bethel gerepeteerd.

Huub Oosterhuis

In 55 jaar is er veel gebeurd, maar één constante is gebleven: het enthousiast samen zingen van een hedendaags liedrepertoire. Daarbij wordt nog steeds vooral gebruik gemaakt van de liedteksten van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Dirigent Jan Hulsbergen en Theo Haitjema, koorlid en voormalig dominee in Leidschendam en Leidschenveen, lichten een en ander nog verder toe. Theo: “Ons Koor van de Haagse Dominicus bestaat uit ongeveer 30 leden. Een paar leden zijn er al vanaf de start in 1968 bij en nog anderen zitten hier nu al zo’n 45 tot 50 jaar. Maar er komen ook steeds nieuwe mensen bij. We zingen nog steeds voor het overgrote deel liederen van Huub Oosterhuis (afgelopen Pasen overleden), theoloog, dichter en liedschrijver. Het lijken op het eerste gezicht hele gewone liedjes, maar ondertussen … Er zit veel meer in als je ze nader bestudeert. Ze gaan over het leven, over religieuze en maatschappelijke zaken.”

Kerstavondviering

“Het koor is nog steeds groeiend.”zegt Jan Hulsbergen. “Tijdens de aanstaande Kerstavondviering zullen we voor die gelegenheid het koor uitbreiden met een aantal ‘projectzangers’, dat wil zeggen mensen die belangstelling hebben om permanent toe te treden tot het koor. We hopen dat heel veel bewoners de viering komen bijwonen, meezingend of luisterend. Iedereen is van harte welkom.”

Viering Kerstnacht 24 december om 21.00 uur in Buurt- en Kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: John Martienus