Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Copernicus hangt helaas nog niet aan de gevel

Waarschijnlijk zal het gevelbeeld van Copernicus er bij het uitkomen van deze krant nog niet hangen. We hebben alle bewoners van het bewuste appartementenblok aan het Copernicusplein benaderd, maar er is nog geen toestemming van alle VvE-leden, die gezamenlijk moeten beslissen.

We hopen natuurlijk van harte dat die toestemming er alsnog komt. Tegelijkertijd bezien we ook de mogelijkheden om het beeld op een andere goede plek rond het plein te bevestigen. Dit kost helaas allemaal meer tijd dan verwacht. Maar we geloven in een aanvaardbare oplossing. De gerestaureerde Copernicus verblijft met enig ongeduld dus nog even in het atelier van Paul van Laere, de bekwame restaurateur. De actie om geld in te zamelen voor dit project heeft tot nu toe ruim € 1500 opgeleverd. Niet helemaal genoeg om alle kosten te bestrijden. U kunt dus nog steeds een bijdrage storten op Stichting KonkreetNieuws NL28INGB0007305750 met vermelding: bijdrage Copernicus. Via de sociale media van de krant zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de planning van de officiële onthulling. We zullen in de eerste krant van 2024 ook de verantwoording van de giften voor deze actie publiceren.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Gerda van Schie