Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Omwonenden park De Verademing maken bezwaar tegen vuurwerkshow Oud & Nieuw 2023/24

Een groot aantal omwonenden en gebruikers van het park De Verademing maakt bezwaar tegen een geplande  vuurwerkshow op Oud & Nieuw 2023/2024. Op 20 november is hun zienswijze naar de burgemeester gestuurd. 

De bezwaren komen neer op het volgende:

  • De “grootse” vuurwerkshow (karakterisering komt uit aanvraagformulier) zal ten koste gaan van de fauna in het park, zal de dieren verstoren en verjagen. Het park kent een uitgebreide mussenkolonie, beschermde vogels die voorbije jaren ook door de gemeente ondersteund zijn. Op last van de gemeente is de verbouw van een pand grenzend aan het park enige tijd uitgesteld, omdat de projectontwikkelaar maatregelen moest treffen ter bescherming van de aanwezige vleermuizen. Naast deze twee beschermde soorten kent het park vele andere diersoorten (andere vogels, een vos, bijen), die er hun verblijf hebben gevonden. In het park is een paardenstal aanwezig en in de omgeving zijn er vele huisdieren voor wie een vuurwerkshow desastreus  is.
  • Het park, een groene oase in een versteende omgeving, begint enige allure te krijgen, het Spiraalbos is een recente toevoeging, maar het blijft een kwetsbare plek en buurtbewoners zijn er trots op en vrezen het ergste als een horde van 10.000 mensen er een vuurwerkshow bijwoont. De buurtbetrokkenheid komt tot uiting in de vele groepen die zich daadwerkelijk met het park bezighouden: de Plastic Ridders ruimen zwerfafval op, een groep onderhoudt het groen in de rozenperken, een groep beheert de compostbak, een groep geeft extra water tijdens droogte aan de jonge aanplant, een groep bekommert zich om het Spiraalbos en een groep houdt toezicht op de bijenkorven.
  • Het bevreemdt de omwonenden dat daar waar de burgemeester in de raadsvergadering bagatelliserend spreekt van een vuurwerk van 10 minuten, het evenementenbureau in haar aankondiging het heeft over een groots vuurwerk en een feest van 23.00 uur en 01.00 uur.
  • Ten slotte wijzen zij op de zeer beperkte parkeergelegenheid voor auto’s en de op dat tijdstip afwezigheid van openbaar vervoer. Omwonenden zijn onaangenaam verrast dat zij niet in de planvorming zijn betrokken en pas na de vergunningaanvraag uit de krant te vernamen dat er een grootse vuurwerkshow gaat plaats vinden. Ook vinden zij het vreemd dat eerst de buurt wordt uitgeroepen tot “vuurwerkvrije” zone en vervolgens aangewezen als plek voor groots vuurwerk. Het feit dat de gemeente op deze plek een vuurwerkshow organiseert, zal een aanzuigende werking hebben, zodat zij nog dagenlang de ellende van vuurwerk mogen meemaken, aldus omwonenden.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Piet Driest.

Deze brief wordt mede ondersteund door De Groene Regentes en soortgelijke zienswijze is ingediend door de Haagse Vogelbescherming en Algemene Ver. voor Natuurbescherming.