Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Integrale Leefbaarheids Actie in Segbroek

Woensdag 1 november 2023 was in het Regentesse- en Valkenboskwartier de 18e Integrale Leefbaarheids Actie (ILA) in Den Haag en de tweede keer in Segbroek.  Door zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk aanwezig te zijn, laat de gemeente aan de buurt zien dat ze zich inzet om de wijk leefbaar en schoon te houden. 

Schoon en veilig

De aandacht van de leefbaarheidsactie lag vooral op het schoonmaken en schoonhouden van de wijk. Denk hierbij niet alleen aan straatafval, vervuiling van groen, hondenpoep en bijplaatsingen. Maar ook aan het weghalen van fietswrakken, graffiti en weesfietsen. Handhavers hebben gesurveilleerd op de pleinen en speeltuinen met extra aandacht voor alcohol en (soft)drugs gebruik omdat de bewoners hier veel overlast van hebben.   

De leefbaarheidsactie begon om 12.30 uur. Veel bewoners wisten de koffiekar bij wijkcentrum De Regenvalk aan het Regentesseplein te vinden. Daar konden bewoners in gesprek met handhavers en wijkagenten. Het team sprak met ruim 100 bewoners over de actie en de leefbaarheid in de wijk en gaf preventieadvies over bijvoorbeeld woninginbraken, fietsdiefstal en diefstal uit voertuigen. De leefbaarheidsactie liep rond 16.30 uur af.

Voor en met bewoners

Volgens Heidie Pols, hoofd van de Handhavingsorganisatie van de gemeente Den Haag, zijn de ILA’s een succes. “De kracht is dat we dit voor en met de wijkbewoners doen. We zijn dagelijks in de wijken aanwezig, maar met deze actie zijn we ook écht voor iedereen zichtbaar en we merken dat de bewoners dit waarderen. We kijken naar wat bewoners belangrijk vinden en zij zien dat we ook echt iets met hun meldingen en klachten doen”.

ILA in cijfers

Er zijn 23 dozen en 34 vuilniszakken verwijderd. Daarvan zijn 8 rapportages gemaakt die nader onderzocht worden. Het Toezichtsteam heeft 52 fietsen verwijderd.
Het Handhavingsteam heeft 7 bekeuringen uitgeschreven voor foutparkeren en er is een waarschuwing gegeven voor een loslopende hond.
In de Vinkensteijnstraat zijn ruim 100 folders uitgedeeld over het aanbieden van afval.
Het Graffiti team heeft 12 locaties geselecteerd waar de graffiti wordt weggehaald.
De collega’s van de Haagse Straatorganisatie hebben de Weimarstraat en andere straten goed onder handen genomen.

Heeft u interesse in het adopteren van een ondergrondse container? Of heeft u een ander idee om de leefbaarheid van het stadsdeel te verbeteren? Mail dan naar milieubeheerder Eileen Peeters via eileen.peeters@segbroek.nl   

Alle foto’s zijn gemaakt door Sophie Blommers