Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Winkeliers van Weimarstraat deel 3 verenigen zich onder de naam ‘Winkelen In De Weimar’

Op bijgaande foto zien we drie ondernemers uit het winkelgebied van het derde deel van de Weimarstraat. Ze richtten op 14 augustus jl. het Ondernemerscollectief ‘Winkelen In De Weimar’ op bij Notariskantoor Adegeest. Het gaat hier om José Zwager, voorzitter en ondernemer van de winkel Naamplaten en Meer, om Ziggy Douw, penningmeester en exploitant van restaurant Birdflower, en om Lucien Bisambhar, secretaris en exploitant van de Wijnklas. Met ondersteuning van winkelstraatmanager Abdel zijn ze tot deze stap gekomen en ze hopen dat er met zoveel mogelijk ondernemers uit dit deel van de straat een krachtige organisatie ontstaat. De afgelopen Burendag in september hebben zij hun visitekaartje afgegeven met activiteiten in hun deel van de Weimarstraat. De komende twee jaar willen zij zich versterken opdat de Weimarstraat een nog gezelligere en actievere straat wordt. Een loffelijk plan lijkt ons.

Tekst en foto: Aad van Schie