Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stand van zaken Weimarstraat derde deel,vergunningplicht moet blijven

Vanwege toenemende overlast en ondermijning in de wijk besloot de gemeente in 2020 om een zwaar middel in de zetten: een vergunningplicht voor ondernemers in een deel van de Weimarstraat en een deel van de Beeklaan. Het is een complex maar effectief middel tegen ondermijning, om te voorkomen dat malafide ondernemers zich kunnen vestigen. Deze vergunningplicht gold én geldt voor ondernemers met een zaak die toegankelijk is voor publiek: winkels dus en dienstverlenende bedrijven. Ondernemers die al actief waren, moesten een vergunning aanvragen. En ondernemers die zich hier willen vestigen, kunnen dat alleen met een – zwaar gecontroleerde – vergunning.

Beslissing over verlenging

Het is een tijdelijke maatregel en die loopt af in november. De bestuurscommissie van de gemeente was op 6 september in de wijk om kennis te nemen van de transformatie van de Weimarstraat en besluiten te nemen over hoe nu verder. Wordt de maatregel verlengd? Enige weken daarvoor spraken wij met de transformatiemanager Abdel Bouchibti over de stand van zaken. Abdel: “Er is best veel bereikt, al gaat het helaas altijd te langzaam. Je hebt te maken met pandeigenaren die soms tegenwerken door te hoge huren te vragen en met steeds weer pogingen om ‘verkeerde’ winkeliers aan te trekken. We hebben gelukkig elke keer de mogelijkheid om via het restrictieve vergunningenbeleid hier bovenop te blijven zitten. Daarom is het van groot belang om die vergunningplicht te handhaven.”

Het juiste besluit

Inmiddels is een enquête uitgevoerd onder belanghebbende winkeliers en bewoners en hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden, ook met Abdel zelf als belangrijke uitvoerder. “Ik heb er wel fiducie in dat de gemeente tot het juiste besluit komt over de voortzetting. Het gevaar van terugval is te groot, heb ik gezegd. Ik hoop dat de mensen van Wij Weimar, bewoners en ondernemers hun stem laten gelden om tot dit goede besluit te komen. Halverwege gekeerd zou doodzonde zijn.”

Dossiers die om extra aandacht vragen

De verplaatsing van enkele coffeeshops om de overconcentratie tegen te gaan, blijft een belangrijk aandachtspunt. Er zijn hierover beloftes gedaan aan de wijk. Een ander hoofdpijndossier is natuurlijk de uitblijvende renovatie van de panden van De Zaen aan de Beeklaan. De situatie daar blijft gevaarlijk en doet afbreuk aan het straatbeeld en de beleving op de Beeklaan. Kortom, hier wordt gevraagd om Daadkracht en Doorpakken!

Start aanpak uitstralingsexcessen Beeklaan

Abdel: Over enkele maanden beginnen we met een kleinschalig uitstralingsproject op de Beeklaan: schreeuwerige reclame-uitingen, kapotte zonweringen, beschadigde markiezen, dichtgeplakte winkeletalages en de excessen aan het uiterlijk van gevels gaan we aanpakken.” Afsluitend: “Het is en blijft van groot belang dat we de komende jaren integraal blijven inzetten op een metamorfose en transformatie van de Weimarstraat en de Beeklaan, en in het verlengde daarvan de Zevensprong.”

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen