Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Migranten kunnen vrijwel alles vragen bij informatiebus

Twee Bulgaarse vrouwen melden zich bij een busje voor het stadsdeelkantoor aan de Fahrenheitstraat. Een van hen zegt dat ze aan het werk wil, in de kassen van het Westland. Maar daarvoor heeft ze een zogeheten Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) nodig. Ze spreekt een gemeentelijke medewerker aan en gaat met hem bij het stadsdeelkantoor naar binnen. Als ze even later naar buiten komen is het geregeld: ze kan diezelfde middag nog naar het stadhuis om de verlangde RNI op te halen. En daarna snel aan de slag.

Zomaar een scène bij het mobiele informatiepunt, het busje waar (arbeids)migranten en andere wijkbewoners informatie kunnen krijgen over van alles: wonen, werken, registratie, financiën, onderwijs, zorg, rechten en plichten. Op vaste tijdstippen staat het busje op locaties in wijken waar veel arbeidsmigranten verblijven of komen. In het Regentesse- en Valkenboskwartier zijn dat de Weimarstraat (tegenover Albert Heijn) en de Fahrenheitstraat bij het stadsdeelkantoor.

Het informatiebusje is een initiatief van de gemeente, bedoeld om voorlichting te geven en personen zo nodig door te verwijzen naar instanties waar ze hulp en ondersteuning kunnen krijgen. De voorlichters spreken behalve Nederlands en Engels verscheidene Oost-Europese talen: Pools, Bulgaars, Hongaars, Grieks. En ook Turks. We willen migranten actief benaderen, zegt Ania Paszak, coördinator van het mobiele informatiepunt. Tijdens de pandemie bleek dat het lastig is om bijvoorbeeld Polen en Bulgaren te bereiken. Daarom spreken we hen nu op straat aan in hun eigen taal.

Migranten melden zich met de meeste uiteenlopende vragen. Hoe kom ik aan een sociale huurwoning? Hoe sluit ik een zorgverzekering af? Hoe krijg ik een Burgerservicenummer? Hoe vind ik een school voor mijn kinderen? Er komen ook klachten. Vaak gaan die over te dure, te krappe en slechte huisvesting. Dan vertellen we hoe je misstanden kunt melden, zegt Paszak. Wij kunnen ook informatie doorgeven aan de Haagse Pandbrigade. Die houdt in de gaten of eigenaren en verhuurders zich aan de regels houden.

Niet zelden laten migranten die geen Nederlands spreken en de weg in de bureaucratie niet kennen, zich bijstaan door personen die tegen betaling hulp aanbieden. Deze zogenaamde begeleiders maken misbruik van de situatie”, zegt medewerker Orhan Karachobanov. Voor hen is de onbekendheid van migranten met de regels een verdienmodel. Het komt voor dat oplichters zich laten betalen voor een inschrijving voor een sociale huurwoning, terwijl ze eigenlijk niets te bieden hebben. Ze vertellen er niet bij dat het heel lang kan duren voor iemand in aanmerking komt voor een woning. Als de mensen van het informatiebusje dergelijke verhalen horen, geven ze dat door aan de gemeente. Meer kunnen ze niet doen.

Soms springt hij bij om mensen te helpen, vertelt Karachobanov. Dan schrijft hij kinderen in op een school, belt hij een zorgverzekeraar voor een vrouw die op het punt van bevallen staat, brengt hij een dakloze jongere in contact met een organisatie die zich over hem ontfermt. Hij ontmoet veel migranten die slachtoffer zijn van misstanden en hulp nodig hebben, maar hij weet ook: Met heel veel Oost-Europeanen in Den Haag gaat het goed.

Tekst en foto: Cor Speksnijder

Op de foto: Agnieszka Horczak (links) en Orhan Karachobanov, voorlichters bij het mobiele informatiepunt.