Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Kan vast beter!

Op de hoek van de Beeklaan/ Kepplerstraat troffen we dit verweerde informatiekastje aan de gevel aan. Blijkbaar is het pand door de vorige bewoner overgedaan aan de exploitant van de lounge op de hoek. Daarmee was het afgelopen met de actuele informatieverstrekking aan de buurt. Achter glas tref je links de voorpagina van de KonkreetNieuws april-editie 2019 aan. Je treft er ook nog een oproep in voor vrijwilligers van het inmiddels in mei van dit jaar opgeheven BIT ReVateam. De toenmalige beheerder van deze infobox doet rechts ook nog in drie talen (Nederlands, Engels en Pools) een oproep om geen vuilnis achter te laten. Inmiddels is het kastje ook in een staat van vuilnis gekomen. Jammer!

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen