Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gezonde platanen aan de Conradkade en de Suezkade

Enkele kadebewoners maakten zich zorgen over de platanen aan de Conradkade en de Suezkade. Zij hadden de indruk dat de platanen er wat armoedig begonnen uit te zien en vonden dat de bomen, vooral in het voorjaar, aanzienlijk ‘dunner’ in het blad leken te zitten. Herman Poelsma van de Bomenstichting Den Haag onderzocht de bomen aan beide kades en volgens hem is er geen reden tot zorg: ”De bomen zijn allemaal gezond. Zeker aan de Conradkade is wel een aantal bomen waar aanrijpalen zowat in de boom groeien en de boomspiegel wel wat groter mag, maar de bomen hebben er nu nog niet veel hinder van.”

Dank aan Herman Poelsma die meteen na de melding de bomen schouwde.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Piet Vernimmen