Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Gordiaanse-Zevensprong-knoop: complex en irritant

Dat de Zevensprong complex is, weten bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier maar al te goed. En niet alleen complex, het knooppunt is al jarenlang bron van irritatie: stoplichten, benzinedampen, gevaarlijke oversteekplaatsen en de geluidsoverlast van trams. Er wordt al lang op gestudeerd. Platform Stad liet in 2019 ontwerpers een toekomstverkenning maken, één daarvan was met de randstadrail ondergronds, een grote ovonde, veel groen en waterbergingen. We vonden zelfs ideeën uit 2007, voor twee ovondes.

Raadsinformatie 18 april

Het doel van de aanpak van de Zevensprong is ‘een betere verkeersafwikkeling, meer verkeersveiligheid, vermindering van de barrière tussen de stadsdelen, meer ruimtelijke kwaliteit en een betere leefbaarheid.’ Hiervoor worden twee verkenningen uitgevoerd: een onderzoek met alleen gelijkvloerse ingrepen en één ongelijkvloerse variant met een tunnel voor de auto en/of de tram. De gemeente laat ook onderzoeken hoe de kruising in te richten is, zodat de verschillende gebruikers elkaar niet hoeven te ontmoeten.

Gelijkvloers en/of ongelijkvloers

De gemeente wil de Zevensprong in twee stappen aanpakken. Eerst komen er gelijkvloerse verbeteringen, waarbij de veiligheid en de doorstroming verbeterd worden: een herinrichting van de weg, verbetering van fietspaden, voetgangersoversteken, ov-haltes en aan vergroening. De focus ligt op de doorstroming van het verkeer door het aanpassen van verkeerslichten, afslagen of rijrichtingen op de weg. Bij de tweede stap wordt bekeken of ongelijkvloers een grote verbetering is. Dat kan een tunnel zijn, maar ook een viaduct of een onderdoorgang.

Presentatie bewoners

Vorige zomer voerden leden van het gemeentelijk projectteam op straat gesprekken met bewoners en vroegen hen wat zij van het kruispunt vinden en wat anders moet. Na deze zomer presenteert het team daar de resultaten van. Een woordvoerder van de gemeente: “We betrekken bij de verschillende locaties de omwonenden en gebruikers van die plek. Denk aan de wijkkramen op straat en bijeenkomsten in wijkcentra. Iedereen die dat wil, is welkom en kan reageren.”

2025 en 2029

Met de gelijkvloerse verbeteringen begint de gemeente in 2025. Voor de ongelijkvloerse oplossingen moet je denken aan 2029, op zijn vroegst. Hou de website in de gaten, als je mee wilt praten of op de hoogte wilt blijven: werkaandewijk.denhaag.nl/projecten/zevensprong.

Tekst: Marieke Bauwens
Foto: Piet Verminnen en Den HaagTe Kijk