Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bellen en of kloppen, we bereiken de bewoners van de Beeklaan

Wooncoach Hans Noordermeer is bezig met een woononderzoek aan de Beeklaan. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente in het kader van het prioritaire programma Beeklaan/Zevensprong. Hans is net als Abdel, de transformatiecoach van de Weimarstraat, al 30 jaar bezig met het ontwikkelen, revitaliseren of versterken van winkelstraten en de branchering van die winkels. De opdracht om nu eens als wooncoach bezig te zijn is voor hem een uitdaging, een beetje een ‘persoonlijk experiment als het ware’.

Voorwerk en werkwijze

Het is nog niet eenvoudig zo’n uitdagende klus aan te pakken. Er zijn in totaal 450 adressen, wie er wonen is onduidelijk. Aanvankelijk volgde Hans een tweesporen traject: introductie door organisaties/mensen die bewoners op de Beeklaan kennen en gebruik maken van de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Beide sporen werkten niet: BRPgegevens kregen we niet en de meeste organisaties bleken geen bewoners op de Beeklaan te kennen. Bellen en naambordjes zijn ook nauwelijks aanwezig.

Aankloppen, bellen en zwaaien

Uiteindelijk begonnen ze met kloppen en bellen waar mogelijk. Hans doet dit samen met Bram Kragtwijk van Wijkz. Wijkz is de Haagse welzijnsorganisatie, die actief is in zeven Haagse stadsdelen die samen met inwoners werken aan een leefbare stad. Ook in onze wijk blijkt dat een goede samenwerking. Bram belt aan of klopt en Hans kijkt en zwaait vanaf de overkant. Vooraf hebben alle bewoners een brief in de bus gehad met de uitleg over het doel van het bezoek en het programma van aanpak. Die brief helpt echt,” zegt Hans.

Praten met bewoners

Op het moment van dit interview hebben zij samen zo’n 120 bewoners gesproken en ze gaan door tot in de zomer, samen met een Poolse en of Turkse tolk, met nog een aantal gesprekken. Geen slecht resultaat voorlopig en met de nog nodige aanvullingen ontstaat een goed beeld van de Beeklaan-populatie. Elk gesprek begint met een introductie over de ontvangen brief om eventuele argwaan te bespreken. Veel bewoners staan open voor een gesprek en zijn benieuwd wat met het resultaat gaat gebeuren. Onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan de orde komen zijn de woonomgeving, de woonsituatie, de ervaren woonkwaliteit, de hoogte van de huur, wie de eigenaar is en hoe de bewoners het contact met de eigenaar ervaren.

De Beeklaan is een internationale straat en het beeld is zeer gemengd. Opvallend is het aantal nationaliteiten: Pools, Turks, Russisch, Oekraïens, Iraans, Spaans en Afrikaanse specialiteiten. Gemiddeld hebben de bewoners het naar hun zin in de straat: leuke buurt, dicht bij het centrum en winkels en aardige pleinen.

40 vierkante meter

Er vindt verjonging en veryupping van de populatie plaats. Dat steeds meer opgeknapte appartementen, zoals die van het bedrijf 070 Vastgoed op de markt komen, speelt ook een rol. De huur van overigens soms heel kleine appartementen varieert van 400 tot 1200 euro. Best veel voor de tamelijk kleine wooneenheden. Hans noemt een gezin met kind dat het met een ruimte van krap 40 vierkante meter moet doen. Sommige eigenaren van panden weten niet goed raad met de toekomst van hun panden. De leegstand is beperkt, afgezien dan natuurlijk van de nog steeds te ontwikkelen panden van de Zaen. De staat van onderhoud en duurzaamheid laat nogal eens te wensen over en soms is ook de veiligheid (geen brandmelder) echt wel een punt. Ook valt de vaak beroerde staat en uitstraling van de toegangsdeuren van de panden op. En dan de soms onbegrijpelijke logistiek van de woningen daarachter. Regelmatig treffen ze appartementen in achtertuinen aan. Eigenlijk wordt hier een onbekend deel van de wijk in kaart gebracht al wonen sommige mensen er al 40 jaar! Ook een opdracht voor het stadsdeel en het welzijnswerk dus.

Het verdere proces

“We ronden eerst de gesprekken af en daarna volgt een schriftelijke enquête onder de bewoners die we niet gesproken hebben. Dan volgt nog een gesprek met de eigenaren. Het bezit is zeer verdeeld overigens. Aan het einde van de zomer moet er een analyse liggen. Dan vindt een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken en de resultaten naar de bewoners plaats. Waarschijnlijk komt er nog een bijeenkomst met de bewoners/eigenaren bijvoorbeeld in de kerk aan de Beeklaan.

Inspirerend eetcafé met terras

Vervolgens onderzoeken ze wat de verschillende diensten van de gemeente, DSO, VVEbalie, Huurbalie, Pandenbrigade en Duurzaam Den Haag deze bewoners kunnen bieden. Ook de bestrijding van de geconstateerde armoede bij een deel van de bewoners vraagt om een gerichte aanpak. Wijkmanager Francien geeft aan dat de nu gerealiseerde aanpak ook bruikbaar kan zijn voor de bewoners rond en aan de Zevensprong. De gemeente zal de verdere ombouw van winkels naar woningen stimuleren. Ook de uitstraling van de straat moet beter. En de bewoners van dit deel van de wijk kunnen wellicht ook hun rol spelen in de deelname aan inspraak binnen het stadsdeel. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld een aldaar aanwezig oud café een revival door kan maken richting een inspirerend eetcafé met terras in de wijk.Kortom, er valt veel te verhapstukken in dit deel van de Beeklaan.

Tekst: Aad van Schie.
Foto:
Frits Rotteveel