Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van vuilstortplaats naar Energiekwartier

weimarchief logo

Binnenkort wordt het nieuwbouwcomplex De Regent II, gelegen op de hoek van de Van Boecopkade en de Noordwest Buitensingel opgeleverd. Op die plek hebben de vroegere bewoners onder heel andere omstandigheden moeten wonen.

Leven naast de vuilstort

Rond de vorige eeuwwisseling was deze locatie een rommelig geheel van loodsen, hofjeswoningen en de gemeentelijke vuilstort. De huidige Van Boecopkade heette in die dagen Westerstraat. De elektriciteitsfabriek in de De Constant Rebecquestraat, gestart in 1906, plaatste er diverse gebouwen waaronder Het Magazijn uit 1932 dat nu brouwerij De Prael herbergt. Een flink deel van de buurt werd ingenomen door de vuilstortplaats die door de uitbreidende stad steeds meer vuilnis en menselijke mest te verwerken kreeg. Pal naast de vuilstort woonden talloze arbeiders in krappe hofjeswoningen die in opdracht van huisjesmelkers waren gebouwd. Bij warmere dagen was de stank er nauwelijks te verdragen. Er was een zware atmosfeer van tegelijk zure en vettige uitwasemingen. In de loop der jaren werd het terrein uitgebreid met een gebouw van de Ontsmettingsdienst, gericht tegen besmettelijke ziektes als de tyfus, en er kwam een hondenasiel. De Westerstraat werd in 1922 hernoemd tot Van Boecopstraat, naar de militair Cornelis Gerardus van Boecop (1781-1841). Belangrijk keerpunt voor de wijk was de sluiting van de Gasfabriek in 1925 aan de overzijde van het afvoerkanaal waardoor de vuilverbranding daarnaartoe kon verhuizen.

Sanering van de buurt

Ondanks dit pluspunt was er onder raadsleden veel ongemak over deze verwaarloosde buurt. De sanering kwam echter pas op gang in 1937. Toen volgde er een grondig saneringsplan onder bewind van SDAP-wethouder Machiel Vrijenhoek en werd er op grote schaal gesloopt. De eigenaren van de hofjeswoningen werden netjes gecompenseerd. Het plan voor herbouw behelsde voornamelijk fatsoenlijke en betaalbare arbeiderswoningen.

Hofjeswoningen in de Teellustlaan, de huidige Cort Heyligersstraat in 1935. Beeldbank, Gemeentearchief Den Haag

Oorlogsjaren

In de eerste oorlogsjaren was er nog hoop dat de voorgestelde bebouwing een aanvang kon nemen. Het terrein was bouwrijp en er waren financiële middelen vanuit het Rijk, maar door de bouwstop van 12 juni 1942 viel de complete woningbouw stil. Het terrein lag er kaal en naargeestig bij. Wel sloegen diverse circussen er hun tenten op. Bij circus Strassburger waren hier in de herfst van 1944 opmerkelijk genoeg ook beren en tijgers te bewonderen. Enkele maanden later trad de hongerwinter in.

De bouw van nieuwe woningen

Na de oorlog stond Den Haag voor de enorme opgave om nieuwe woningen te realiseren. Het enthousiasme om bij Van Boecopstraat en de achterliggende Cort Heyligersstraat te bouwen was groot. De gemeente koos uiteindelijk voor woningbouwvereniging Patrimonium. Eind maart 1947 had architect Leonard Cusell zijn ontwerptekeningen gereed van een complex van 48 woningen. De woonblokken hadden drie woonlagen en waren voorzien van een douche, keuken, kolenhaard en kelderbox. Het project werd na zijn dood voltooid door zijn zoon vanuit het kantoor in de Stephensonstraat 67. In december 1949 waren de woningen gereed. De Van Boecopstraat werd daarbij herdoopt tot Van Boecopkade. De degelijke woningen hebben er 70 jaar gestaan. In het voorjaar van 2020 was de sloop van het complex voltooid om plaats te maken voor de nieuwbouw van Regent II, onderdeel van het geheel getransformeerde Energiekwartier.

Het nieuwe complex aan de Van Boecopkade in 1949. Beeldbank, Gemeentearchief Den Haag

 

Nieuwbouw Regent II

 

justdeleeuwe@yahoo.com

Tekst: Just de Leeuwe
Foto: Haags Gemeente
archief