Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vobis helpt bij veel problemen en vraagt om bundeling van kennis en krachten

Stichting Vobis is een vrijwilligersorganisatie die zich vooral richt op de hindoestaanse gemeenschap in Den Haag. De stichting is actief sinds 2019 en kan op een breed gebied hulp bieden bij problemen die misschien nog meer dan elders binnen de hindoestaanse gemeenschap spelen. Daarnaast wil Vobis vooral ook samenwerken en krachten bundelen met andere organisaties en initiatieven. 

Het kan anders

Bij Vobis werken 30 vrijwilligers en een aantal stagiairs. Een van de vrijwilligers is Soerin Narain, die de bedrijfsvoering en communicatie voor zijn rekening neemt. Zijn expertise ligt op het terrein van ‘tweemancipatie’, huiselijk geweld en kindermishandeling, seksuele diversiteit en armoedebestrijding. “Binnen de hindoestaanse gemeenschap leven problemen op het gebied van gezondheid, zoals diabetes, van opvoeding, huiselijk geweld en mannenemancipatie. Verder zijn er nogal wat taboe-onderwerpen. Wat wij doen is zaken bespreekbaar maken en laten zien dat het anders kan.” 

Helpen en bespreekbaar maken

“Bij de opvoeding kunnen kinderen onder prestatiedruk lijden omdat de ouders, zelf vaak laaggeschoold, erg veel van hun kinderen verwachten en eisen. Ook ongelijke behandeling van jongens en meisjes komt voor: dochters worden heel kort gehouden ter bescherming tegen jongens, terwijl je beter je zonen anders kunt opvoeden. De zelfmoordcijfers onder hindoestaanse meisjes is hoog. Verder spelen zaken als weerstand tegen homo’s, eenzaamheid en armoede. Hardnekkige problemen, die we bespreekbaar willen maken en aanpakken. Twee jongeren van Vobis leggen bijvoorbeeld elk jaar een krans bij het homomonument. We proberen de mensen meer open te laten staan voor andere migrantengroepen, dagbesteding aan te bieden, we koken twee keer per week voor bewoners, met oog voor een gezond aanbod. We praten over wat gezond gedrag is, goede voeding, beweging, in de weer blijven, waardoor je je prettiger voelt. We hebben bijvoorbeeld ook contact met de succesvolle wandelgroep van Fathma William in de wijk. Onderwerpen kaarten we soms aan door middel van een toneelstuk. Maar we geven ook heel praktisch computerhulp en kunnen helpen met ingewikkelde administratie.”

Kom uit je schulp

Het kantoor van Vobis is gevestigd in Moerwijk, maar de stichting is actief in heel Den Haag. Wat hebben de bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier aan Vobis? “Wij kunnen hier ter plaatse, bijvoorbeeld bij de Regenvalk, activiteiten organiseren, we kunnen meegaan naar afspraken, misschien bij taalproblemen bijstand bieden en helpen met tablet en telefoon. Onze vrijwilligers komen door de hele stad.” Maar Soerin wil vooral ook veel meer samenwerken. “Met platforms en klankbordgroepen op het gebied van bepaalde thema’s. We werken nu te veel in hokjes, terwijl er hier zoveel organisaties zijn die iets te bieden hebben aan elkaar. Niet afbakenen, maar uitwisselen. En tegen de bewoners zou ik willen zeggen: kijk wat er allemaal in je wijk te doen is, kom uit je schulp en uit je huis, er is zoveel aanbod, maak er gebruik van!”

www.stichtingvobis.nl
info@stichtingvobis.nl
T 06 2847 9849

Foto: Kranslegging bij homomonument door Andjenie Narain en Irshad Gobind van Vobis

Tekst: Anneke de Graaf
Foto: Stichting Vobis