Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Kinderdagverblijf ’t Huisje

“Welkom, welkom!” Vol enthousiasme laten Letty en Agnes hun gloednieuwe kinderdagverblijf aan de Weimarstraat 213 zien. De opvang bevindt zich in een benedenwoning, halverwege het gedeelte tussen Beeklaan en Noorderbeekdwarsstraat, aangegeven met een kleurig uithangbord. Letty en Agnes zijn twee vrolijke en energieke vrouwen, beiden moeder. Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Fris en licht

De benedenwoning is grondig verbouwd en ze zijn tevreden met het resultaat. Mooie frisse ruimtes met veel licht en een rustige uitstraling. Slaapruimtes voor de kinderen, een kamer waarin je even een groep kinderen apart kan nemen, een keuken en een ruime lichte groene tuin met zacht kunstgras. Agnes: “We hebben onze kinderopvang ’t Huisje genoemd omdat we kleinschalige veilige zorg willen bieden in een huiselijke sfeer.”

Huiselijk

Agnes: “We beginnen met een groep van tien kinderen, later misschien meer. Persoonlijke aandacht geven, een warme omgeving creëren, dát vinden we belangrijk. Dat kan alleen als je het kleinschalig houdt.” Letty: “Ik heb in veel verschillende kinderdagverblijven gewerkt. Toen ik op een klein verblijf werkte, dacht ik: dit wil ik ook.” Dat huiselijke komt ook tot uitdrukking in de warme maaltijd die de kinderen ’s middags krijgen aangeboden. “We vinden het belangrijk dat de kinderen goede en gezonde voeding krijgen. We bereiden het eten hier zelf.” Verder zorgen Letty en Agnes voor een balans tussen uitdaging van de zintuigen en de zorg voor rust. “We gaan minimaal een keer per dag met de kinderen eropuit. Ze kunnen dan nieuwe dingen ontdekken. Binnen zorgen we voor een rustige, prikkelarme omgeving.”

Janusz Korczak

Letty: “Tijdens mijn studie pedagogiek kwam ik in aanraking met de ideeën van Janusz Korczak. Die sprak me toen zeer aan, vooral zijn aansporing om kinderen serieus te nemen en goed naar ze te luisteren. In zijn geest bieden we hier opvang.” Korczak was Poolse pedagoog en kinderarts, van Joodse afkomst (1879-1942). Hij wordt als de grondlegger van de kinderrechten beschouwd. Hij gaat ervan uit dat je kinderen als volwaardige mensen moet zien die met respect behandeld moeten worden. Uitspraken van Janusz Korczak zijn: ‘Elk kind heeft het recht om te zijn zoals het is’ en ‘Vergeet het kind niet als je de wereld wil verbeteren’.

Het kinderdagverblijf is net geopend, de eerste kindjes worden al opgevangen en voor januari zijn er al veel inschrijvingen voor baby’s die nog geboren moeten worden. Voor de komende maanden is er nog plek voor opvang van nul- tot vierjarigen.

www.kdv-hethuisje.nl
info@kdv-hethuisje.nl
T 070-214 53 75

Op de foto: Letty en Agnes

Tekst: Froukje Diekstra
Foto: Jacques Rijnsburger