Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dat doet de natuur: groeien!

Op 12 april vond in theater De Nieuwe Regentes een inspiratieavond plaats over Groen in de stad en vooral in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Initiator voor deze avond was de winnaar van de Hans Pronkprijs Michiel van Zuijlen. Samen met presentator Jean Pierre Geelen en de gemeente bereidde hij deze avond voor. 

Noodzakelijke impuls

Het doel van de avond was om alle mensen in de wijk die op groengebied actief zijn te inspireren tot samenwerking, om de noodzakelijke impuls aan de vergroening in de wijk te geven. In onze dichtbebouwde wijk, waarin we volgens een recent uitgevoerde Leefbaarheid Effect Rapportage nog vier voetbalvelden aan groen tekortkomen, valt nog heel wat te vergroenen. Het werd een gedenkwaardige avond samen met de 100 aanwezige buurtbewoners. Jean Pierre Geelen opende met een gedicht en gaf daarna iets te ruim baan aan de beleidsafdeling Groen met hoofd Wim Duijs en stadsecoloog Esther Vogelaar. 

Legio kansen voor een groenere stad

Er werd een breed beleid geschetst van uitgangspunten en kansenscenario’s voor behoud en uitbreiding van het groen in onze al als ‘groene stad’ omschreven woonplaats. Opvallend in deze presentaties was de nadruk die steeds gelegd werd op de afweging van het groenbelang met alle andere ambities die het stadsbestuur heeft: bouwen en ruimte voor van alles. Veel kwam voorbij: de te realiseren groene wandelroute van station CS naar de binnenstad, natuurinclusief bouwen in de Binckhorst, rijbaanversmallingen, vergroening van de Benoordenhoutseweg, kansen om versteende pleinen een groener aanzien te geven en  vergroting van het ‘kroonoppervlak’ van bomen in de stad.

Prioriteit

Er zijn wijken die prioriteit krijgen bij die vergroening. Het Regentesse- en Valkenboskwartier, toch een van de dichtstbebouwde wijken, zat daar overigens nog niet bij. Dus plannen melden bij de beleidsmakers! Tot slot kwam onze Groenman Jan Eisse Pentinga aan het woord: over het Spiraalbos van Sara Vrugt en het stadsdeel in De Verademing, een stukje biologieles over bladgroenkorrels en fotosynthese en het belang van natuureducatie.

Schuw de groene revolutie niet, verhoog het tempo

Tal van sprekers meldden zich nu voor de wat radicalere oplossingen voor vergroening: de groene droom van Menno Swaak van de permacultuur over onder meer ruimte voor stoepplantjes, nog een groene droom van Carla Visser van de Bomenstichting, die en passant een pleidooi hield voor het behoud van de vleugelnootbomen op het Meester de Bruinplein. Eveline de Heij schoof aan; ze wil een heuse groene haag rondom Den Haag realiseren van Pluk in Loosduinen tot aan Mariahoeve. Op het onder controle houden van de woekerende stoepplantjes roept iemand uit de zaal: “Dat doet de natuur: groeien!” Een mooie samenvatting van de conflicterende belangen bij de klimaatadaptatie. “Vergroen de gevels met klimop en wijnranken”, riep een andere bezoeker,  “dat zet pas zoden aan de dijk.” Ten slotte pleitte bioloog Franke van der Laan, initiatiefnemer van ‘Meer bomen nu’, voor het oogsten van kansrijke zaailingen en planten van meer dan een miljoen bomen, struiken en stekken, om gratis te verstrekken. De hub van Franke is in de Binckhorst gevestigd. Overal in de stad kunnen er bomen bij.

Finale

De rode draad is: aan de slag in de stad. Bij de borrel werd heel wat genetwerkt, wat hopelijk  meer groen zal opleveren. Het was een hybride avond met wat te veel aandacht voor beleid en te weinig voor actie. Maar die volgt hopelijk wel. Bij de uitgang kregen de bezoekers een zakje met biologische zaadjes uit de buurt mee. Beginnen maar!

Op de foto: Groenbeheerder Segbroek Jan Eisse Pentinga

Tekst en foto: Aad van Schie