Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Warmtelinq gaat door

De aanleg van de omstreden warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag kan doorgaan. De Raad van State heeft alle bezwaren die de Haagse gemeente en enkele organisaties hadden aangevoerd, ongegrond verklaard. Naar verwachting gaan de werkzaamheden in Den Haag eind augustus beginnen. In 2025 wordt de aansluiting op de energiecentrale in het Regentesse- en Valkenboskwartier verwacht.

Uitspraak Raad van State

De ondergrondse leiding zal restwarmte van de Rotterdamse havenindustrie transporteren naar zes gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Den Haag. Het is de bedoeling om met kokendheet water zo’n 120 duizend woningen en bedrijfspanden te verwarmen. De gemeente Den Haag en organisaties als Den Haag Fossielvrij en de Bomenstichting hadden bezwaar aangetekend tegen de aanleg, maar de Raad van State maakte daar korte metten mee. De Gasunie mag ook in Den Haag doorgaan met het project Warmtelinq. 

Werkzaamheden tot in 2025

Tussen Vlaardingen en Rijswijk zijn de werkzaamheden al in volle gang. In Den Haag starten de werkzaamheden na de zomervakantie, laat de Gasunie weten. Ze duren tot de zomer van 2025. Binnenkort beginnen voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van bouwketens, het graven van proefsleuven en het verwijderen van bomen en ander groen. De aannemer is bezig met het voorbereiden van de planning. Wanneer de werkzaamheden in het Regentesse- en Valkenboskwartier beginnen is nog niet bekend. 

Route

De warmteleiding loopt vanaf de Guntersteinweg op de grens met Rijswijk, via de Middachtenweg, de Moerweg, de De La Reyweg, de Kempstraat, de Wolmaransstraat, wijkpark Transvaal, de Herman Costerstraat, de Uitenhagestraat en de Tripstraat naar de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein. De pijpleiding wordt met boringen of open graafwerk ondergronds aangelegd. 

Overlast

Omdat de leiding door bewoond gebied gaat, zal hinder voor bewoners onvermijdelijk zijn, stelt de Gasunie. Bewoners zullen last krijgen van geluid, stof, bouwverkeer en wegomleidingen. Er worden maatregelen genomen om de overlast te beperken: vrachtwagens krijgen een stil achteruitrijsignaal, in droge periodes wordt de grond nat gehouden, er komen tijdelijke parkeerplaatsen. De Gasunie neemt zich voor bewoners en ondernemers op korte termijn te informeren over de werkzaamheden en de planning. Er komen informatieavonden. 

Niet duurzaam

Tegenstanders van Warmtelinq wijzen erop dat de Rotterdamse restwarmte niet duurzaam is omdat zij afkomstig is van de fossiele industrie. De leiding zou andere projecten voor hernieuwbare energie alleen maar dwarsbomen. De Raad van State oordeelde echter dat het ene duurzaamheidsproject het andere niet hoeft uit te sluiten. Ook de argumenten van de Bomenstichting, die onder meer vreest dat bomen zullen lijden onder opwarming van de bodem, vonden geen gehoor bij de Raad van State.

Tekst: Cor Speksnijder
Foto: Gasunie