Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Toegankelijke kindgesprekken bij de rechtbank: nieuwe standaard? 

Rubriek: Familie & Recht

Het recht van kinderen om gehoord te worden in familierechtzaken is in meerdere wetten en verdragen verankerd. Kinderen vanaf 12 jaar worden door de Rechtbank Den Haag uitgenodigd voor een kindgesprek. De rechtbank stuurt de uitnodiging via een brief. Cliënten zijn vaak blij verrast omdat de brief kindvriendelijk en in begrijpelijke taal is geschreven.

Door het kindgesprek worden kinderen betrokken bij de procedure. De scheiding, omgangsregeling, verhuizing of beslissing over ouderlijk gezag hebben namelijk ook gevolgen voor hen. Bij zaken over kinderalimentatie worden kinderen vanaf 16 jaar uitgenodigd.
De kinderrechter kan ook besluiten kinderen jonger dan 12 jaar te horen of omdat de advocaat dit expliciet vraagt. Bij de Rechtbank Amsterdam worden kinderen al vanaf 8 jaar uitgenodigd voor het kindgesprek. De belangrijkste overweging om een kind onder de 12 jaar niet te horen, is dat dit mogelijk te belastend is voor het kind. Ook de beïnvloedbaarheid, loyaliteit en cognitieve vaardigheden zouden een belemmering kunnen zijn.

De rechter houdt bij de beslissing rekening met de mening van het kind. Die is echter niet bepalend. Een kind van 12 jaar mag dan ook niet zelf kiezen waar hij of zij gaat wonen. Dat is een hardnekkig misverstand. Het kindgesprek vindt plaats op de rechtbank en duurt ongeveer 10 minuten. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de toegankelijkheid. Kindgesprekken worden regelmatig gevoerd in kindvriendelijke ruimtes, door een rechter zonder toga, op een andere dag dan de zitting van de ouders. Helaas is er geen uniformiteit bij de rechtbanken. Zo wordt het kindgesprek bij de Rechtbank Den Haag standaard vlak vóór de zitting van de ouders gepland. Dit zorgt regelmatig voor ongemakkelijke situaties, waarbij kinderen hun ouder(s) met advocaten op de rechtbank zien zitten. Dit is belastend voor kinderen en kan makkelijk voorkomen worden door het kindgesprek op een andere dag te plannen. Toegankelijke kindgesprekken zouden bij elke rechtbank moeten plaatsvinden. Werk aan de winkel dus! 

Tip!  Kinderen kunnen ook een brief schrijven aan de rechtbank. De kinder & jongerenrechtswinkel Den Haag (Riviervismarkt 5) kan kinderen daarbij helpen. 

Veel vakantieplezier en op naar een mooie zomer! 

 

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl