Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Met één been in Segbroek, met het andere op het Stadhuis

Daniel van Drunen is enthousiast dat hij de functie van stadsdeeldirecteur van Segbroek mag vervullen. In een goede samenwerking tussen stadsdeel en centraal apparaat denkt hij in deze functie veel te kunnen betekenen. Het prioritaire gebied Weimarstraat/Beeklaan/Zevensprong biedt extra mogelijkheden om aan een verbeterd leefklimaat in deze wijk te werken. En uiteraard samen met de bewoners. Daarbij wil hij het bestaande wijkoverleg zo mogelijk versterken en verbreden en samen met een gemotiveerd stadsdeelteam kansen benutten om de ingezette verbetering van de wijk door te zetten. Zijn ervaring en kennis opgedaan aan het Spui kunnen hier goed van pas komen.

Rijke ervaring binnen ambtelijk apparaat

Daniel groeide op in Gouda en studeerde in Utrecht sociale geografie. Hij woont met zijn gezin op Scheveningen, waar hij later op de dag nog met zijn kinderen het kleedje op de vrijmarkt moet voorbereiden. Als trainee kwam hij binnen op het Haagse stadhuis en heeft daar inmiddels binnen het ambtelijk apparaat een rijke ervaring opgebouwd. Hij was onder meer bestuursadviseur bij wethouder Baldewsingh en ondersteunde de huidige coalitie bij het opstellen van het coalitieakkoord, waaruit hij citeert als het gaat om de intentie om als gemeente dicht bij de bewoners te staan, gebiedsgericht te werken, helder te communiceren en de uitvoering centraal te stellen. Koren op de molen voor de stadsdelen, die hiermee gesteund worden in hun manier van werken. “Maar we werken allemaal, op het Spui en in de stadsdelen, keihard aan het verbeteren van de leef- en woonsituatie in de wijken,” zegt Daniel. “Veiligheid is daar overigens een belangrijk onderdeel van.” 

Nieuwe Toermalijn aan de Beeklaan: een positieve impuls!

Zijn laatste functie aan het Spui was hoofd onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed van OCW. De vernieuwbouw van de Toermalijn met zijn imposante gevel, schoolgebouw, kinderopvang en een Centrum voor Jeugd en Gezin, is een grote uitdaging geweest. De hoge kosten moesten afgewogen worden tegen een in leerlingenaantal krimpende, maar voor de wijk belangrijke en goede school op de grens van zand en veen. Het gebied rond de Beeklaan krijgt met deze investeringen een positieve impuls en dat is goed. “Ik heb hier veel van geleerd, wat weer bruikbaar is voor mijn nieuwe rol in Segbroek.” 

Ambities voor de komende jaren

“Natuurlijk moet ik me hier nog inwerken en dat vraagt enige tijd. De levendige variëteit van dit stadsdeel spreekt me buitengewoon aan en ik verwacht veel van de samenwerking met de burgers. Het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ kun je hier heel goed realiseren. Ik zoek naar ‘haakjes’ om stadsdeel en stadhuis samen aan de wijk te laten werken en helpen de kloof tussen gemeente en burgers te dichten. Participatie is daarbij van groot belang. Ik ga in mijn kennismakingsronde met zoveel mogelijk actieve burgers de mogelijkheden hiervoor verkennen. En waar mogelijk bewoners en ondernemers in Segbroek directer verbinden met ambtenaren op het Spui; de stadsdeelambtenaren hoeven daar niet altijd tussen te zitten. Wij zijn en blijven wel het eerste aanspreekpunt.” Over de lopende, haperende dossiers in de wijk, zoals het pand van voormalig keukenbedrijf De Zaen en de verplaatsing van coffeeshops, doet hij nu geen uitspraken. “Daar ga ik me wel in verdiepen natuurlijk.” We wensen hem veel succes als stadsdeeldirecteur.

Tekst: Aad van Schie
Foto: Gemeente Den Haag