Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Buurt Interventie Team houdt op te bestaan

Het Buurt Interventie Team (BIT), oftewel de Stichting Nachtpreventie Regentes Valkenbos, is per 1 mei gestopt. Dan heeft het team precies 20 jaar lang bestaan en hebben de betrokken medewerkers de buurt gedurende vele jaren veiliger en leefbaarder gemaakt. We spreken met vrijwilligers Wilma Ferweda en Ria Becker, bewoners die jarenlang op zaterdagen ‘s avonds en ‘s nachts de straat opgingen, samen met ongeveer tien andere BIT-vrijwilligers. Bij ons gesprek zitten ook twee wijkagenten: Chantal Wichers en Theo Ruijgrok, die nauw hebben samengewerkt met het BIT.

Ogen en oren van de wijk

Het BIT werd destijds opgericht omdat het Regentesse- en Valkenboskwartier nogal onveilig was, met veel inbraken en straatoverlast. De vrijwilligers, waaronder opvallend veel vrouwen, waren de afgelopen jaren de ogen en oren van de wijk. Ze speurden mogelijke gevaren of onveiligheid op: bijvoorbeeld openstaande deuren of ramen, overlast gevende hangjongeren, verdachte auto’s, mensen die onwel werden of in de war waren. Bij het vermoeden dat er iets niet pluis was, gaven ze dat door aan de politie, met wie een uitstekende samenwerking bestond. 

Paniekknop

Ria: “Toen ik er in 2006 bij kwam, liepen we op zaterdagavonden in tweetallen nog van negen tot elf en van twaalf tot drie door de wijk. Tot niet zo lang geleden was er niet veel verloop, we waren een hecht team met een goede sfeer. We hadden een ‘paniekknop’, als je die indrukte kwamen alle BIT-leden uit de buurt je te hulp snellen. De inzet was niet vrijblijvend: op een gegeven moment moest je minstens zesmaal per jaar dienst gaan doen. De mooi-weerlopers vielen toen wel af.”

Waardering

Theo: “We hebben het BIT ervaren als een betrouwbare partner, die goede informatie doorgaf. We hebben enorm gewaardeerd wat het team voor ons heeft gedaan. Niemand weet immers zoveel van wat er in de wijk speelt als de eigen bewoners. We hopen dat die aan ons blijven melden. Nu houden we contact met groepsbeheerders Segbroek-Valkenbos via een meld-app, zodat de ‘heterdaadkracht’ wordt vergroot.

Social media

Er zijn diverse redenen waarom het BIT nu gestopt is. Wijkagent Chantal: “Vroeger gebeurden incidenten veel op straat, nu is dit verschoven tot achter de voordeur. En sociale media hebben een deel van de meldingen overgenomen.” Wilma: “Ook corona heeft geen goed gedaan, de aanwas van nieuwe vrijwilligers stokte. En bovendien werd de gemiddelde leeftijd van de BIT-vrijwilligers hoger, mensen gingen wat mankeren, zodat de veiligheid van de vrijwilligers en de wijk niet meer gegarandeerd kon worden.”

Missen

Ria en Wilma kijken een beetje met weemoed terug op het voorbije BIT. Ria: “Als we nu ons oude ‘hok’ binnenkomen, is het eng leeg.” “Ik zal het teamgevoel van het bij elkaar komen en overleggen, ook met de politie, wel missen.” vult Wilma aan. “En ik zal de droppot missen die jullie altijd hadden staan.” zegt Chantal.

Op de foto: Ria Becker, Theo Ruijgrok, Wilma Ferweda en Chantal Wichers

Tekst: Aad van Schie en Anneke de Graaf
Foto: Anneke de Graaf