Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Nieuwe wijkmanager Hakim Ahbarouch

Als iets niet kan ga ik samen met de bewoners op zoek naar wat er dan wel kan”, dit is het motto van Hakim, de opvolger van de zo plotseling overleden Henri Weber. Hakim startte na een eerste periode aan het Spui bij Milieu en Groen in 2014 bij stadsdeel Segbroek als medewerker voor inrichting speelplaatsen en milieu.

Speelplekken

“Ik had toen als bagage de kennis over budget, rapportage en beleid en de contacten die ik had opgedaan. Die ervaring heb ik steeds ingezet om samen met burgers zaken voor elkaar te krijgen. Ik heb 13 speelplekken opnieuw mogen inrichten, waarbij de wensen van de bewoners steeds zo veel mogelijk centraal stonden. Ik ben bijvoorbeeld heel tevreden over wat er gebeurd is op het Newtonplein in die tijd.”

Uitvindershof

Daarna werd Hakim senior participatie en in die rol paste hij dezelfde methode toe. “Het meest trots ben ik op wat er samen met de bewoners is gerealiseerd in de Uitvindershof aan de Van Swindenstraat. De school daar kreeg de bestemming huisvesting voor statushouders en de eerste stap was de realisatie van een mooie speelplaats voor dat gebouw. Toen de buurt heel graag het zwaar verwaarloosde terrein achter de school wilde omtoveren tot een buurttuin, heb ik me daarvoor ingezet. Voor het terrein is een bruikleenovereenkomst afgesloten met de inmiddels opgerichte stichting van de bewoners. De toenmalige wethouder Joris Wijsmuller was daarvoor in en daar hebben we gebruik van gemaakt. En kijk eens wat een paradijsje het geworden is.”

Buurthuis Hondiusstraat

We praten ook nog even over de nieuwbouw van buurthuis Hondiustraat, waarvan de vergunning nu zo goed als rond is nu de Welstandscommissie akkoord is met een tweede versie van dit plan. Ook voor dat plan is het weer gelukt om budget los te krijgen. Elders in de stad vragen ze hem hoe hij erin slaagt om überhaupt een buurthuis vernieuwd te krijgen. “Hard werken, samen met bewoners. En past het niet in het ene hokje, dan gaan we op zoek naar een ander.”

Zijn nieuwe rol als wijkmanager

De afgelopen jaren was Hakim als medewerker Haagse Kracht doende met de wijkagenda voor verschillende wijken in de stad, onder meer ook voor het Regentesse- en Valkenboskwartier. Hij verdiept zich nu in de rol van wijkmanager voor met name de verlengde pilot Weimarstraat/Beeklaan. Eerst maar eens goed praten met sleutelfiguren uit de wijk en dan uitvoering gaan geven met partners als transformatiemanager Abdel Bouchibti, die schakel is tussen gemeente, pandeigenaren en ondernemers, en anderen, om de nieuwe gelden een goede bestemming te geven. Een mooie uitdaging. Hij is zich goed bewust van de lastige dossiers, zoals verplaatsing coffeeshops, verbouwing voormalig De Zaen-gebouw en de heisa rond vergunningverlening. “Druk houden op die dossiers is één ding, het samen met de bewoners inkleuren van de vakjes die wel kunnen, is een ander ding. Ik geloof in de samenwerking met de vele actieve bewoners in de wijk.” Is hij niet te veel een geroutineerde ambtenaar geworden in zijn rol bij de wijkagenda’s? Hij moet hier een beetje om lachen. “Ik weet wat ik kan en hoe ik met de bewoners om moet gaan. Daar kun je me écht wel op afrekenen de komende periode. Nogmaals: niet alles kan, maar veel ook wel.”

Tekst: Aad van Schie
Foto:
Piet Vernimmen