Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Stadsdirecteur van Segbroek, Annette de Graaf neemt afscheid

Na 6,5 jaar neemt Annette de Graaf afscheid als stadsdirecteur van Segbroek. Daniel van Drunen volgt haar per 1 april op. Annette zal zich na april inzetten voor het wijkgericht werken in Den Haag.

Wijkagenda

In vrijwel alle wijken werkt de stad met een wijkagenda. Samen met bewoners, gemeente, partners en ondernemers wordt daarin afgesproken wat nodig is om de leefbaarheid in de wijk te versterken. Terugkerende thema’s in die agenda zijn vergroenen, verduurzamen en (verkeers)veiligheid.

Annette: “Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren met de Segbroekse wijken verbonden. Samen met u, het Segbroekse stadsdeelteam, partners in de wijk en medewerkers van het stadhuis zijn er mooie dingen ontstaan. En er zijn nog veel uitdagingen te gaan.”

Playground Hondius

In de periode dat Annette stadsdirecteur van Segbroek was, werd het Spiraalbos aangelegd in De Verademing en kwam daar een speeltuin voor kinderen met een beperking. De Uitvindershof aan de Van Swindenstraat kreeg extra aandacht en Buurttuin De Groene Zon op de Copernicuslaan is samen met bewoners vergroend. Playground Hondius werd tijdens haar periode als stadsdirecteur een prachtige open spelplek.

Weimarstraat

Annette: “Nog volop in transitie is de Weimarstraat. We hopen dat de straat zijn vroegere allure weer krijgt. Veel bewoners uit het Regentesse- en Valkenboskwartier heb ik ontmoet en we hebben mooie gesprekken gevoerd. Meestal kon ik iets voor u betekenen. Soms lukte dat niet. Maar bovenal heb ik ontzettend van deze baan genoten. Mede dankzij jullie. Hartelijk dank daarvoor. Dank voor de fijne samenwerking. Het gaat u allen goed. Annette de Graaf.” Annette.degraaf@denhaag.nl

Tekst: Redactie