Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Jan Eisse Pentinga, de Groenbeheerder bij Segbroek

Jan Eisse Pentinga is sedert juni ‘21 de groenbeheerder van stadsdeel Segbroek. Hij vindt het Regentesse- en Valkenboskwartier een interessante en dynamische omgeving om in te werken. “De mensen zijn hier erg betrokken en snel bereid om zaken op te pakken.” We wandelden samen met Jan Eisse een stukje door de wijk.

Blijdorp

Hij groeide op en studeerde in Groningen en kwam in 2013 naar de Randstad. In Maassluis werd hij voorman wijkgroen en werkte daarna bij de botanische afdeling in Diergaarde Blijdorp. “Ik heb daar onder andere een bijenvallei ingericht, een 2000 vierkante meter heemtuin voor bedreigde wilde bijen. In het park is ook de afstemming van het groen op de verschillende dieren van belang.” Door corona verdween zijn baan daar, maar hij is er nog altijd adviseur.

Regentesse- en Valkenboskwartier

“Een van de redenen dat ik naar Segbroek ben gekomen, is dat hier een Natura 2000 gebied ligt, de duinen, waarvan een stuk onder beheer van Segbroek valt. Met bedreigingen als stikstof, recreatie en verstedelijking is het de uitdaging het gebied te conserveren. In het Regentesse- en Valkenboskwartier staan een paar duizend bomen. Je kunt een hele straat vol zetten met dezelfde bomen, die op hetzelfde tijdstip bloeien en op dezelfde manier verkleuren, maar interessanter is om een straat zo in te richten dat er op verschillende tijdstippen bomen bloeien en die verschillende herfstkleuren krijgen. Meer biodiversiteit is ook beter voor de natuur. Daar heb je een goed plan voor nodig en je hebt te maken met verschillende belangen. Veranderingen moeten dan ook in kleine stapjes gebeuren.”

Newtontuin, Spiraalbos en geveltuintjes

We lopen naar de nieuw ingerichte Newtontuin, die hiervoor nogal verruigd was. Dat is nu weer een mooie insectenvriendelijke tuin geworden, met fruitbomen waar bewoners van mogen eten. De bewoners mochten helpen om planten uit te kiezen en ze helpen nu bij het onderhoud. Een ander project is het Spiraalbos in De Verademing. “Daar hebben we samen met kunstenaar Sara Vrugt verschillende soorten bomen geplant om een minibos te laten groeien. Als kind liep ik eens door het doolhof in de tuinen van kasteel Menkemaborg. Daar waande ik me in een echt bos en dat heeft me geïnspireerd om het minibos als een spiraal aan te leggen. Leuk ook voor kinderen om daar straks te gaan picknicken en van alles te ontdekken. Kinderen moet je altijd bij het groen betrekken vind ik. Verder vond ik de aanleg van 260 meter geveltuintjes in de Noorderbeekdwarsstraat een leuk project dat bewoners collectief hebben opgepakt.”

Bomenstichting

Soms kom je in aanvaring met bewoners, bijvoorbeeld als je bomen gaat kappen. Meestal kan het niet anders, vanwege ziekte of ouderdom. Toch is het goed om dit in de gaten te houden. Zo heeft de Bomenstichting een nieuw initiatief ‘Bomen in je buurt’ die buurtbewoners informeert en ondersteunt om tijdig te signaleren wanneer bomenkap dreigt: www.bomenstichtingdenhaag.nl/bomen-in-je-buurt/. Dat vindt Jan Eisse prima. “Hoe meer betrokkenheid hoe beter.”

En hoe staat het met die boom die ineens was verdwenen op het Regentesseplein voor wijkcentrum De Regenvalk? “Die moest worden omgehakt vanwege iepziekte. Maar er komt een nieuwe boom, nog even geduld.”

Heb je een vraag of een opmerking over het groen in de wijk, mail dan naar groenbeheersegbroek@denhaag.nl

Op de foto: Jan Eisse in de Newtontuin

Tekst: Anneke de Graaf en Aad van Schie F
oto: John Martienus