Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gedoe met afvalsorteerstraat

We schreven eerder over de commotie rond de te plaatsen afvalsorteerstraat op de hoek Professor Kaiserstraat/Weimarstraat. De buurt was door dit besluit overvallen en diende een bezwaar in bij de Raad van State. De uitkomst van dit proces kan nog wel even uitblijven. Het is een saillant voorbeeld van twee langs elkaar lopende processen: een autonoom proces van het centrale apparaat van de gemeente en dat van de participatie van wijkbewoners bij het verbeteren van de Weimarstraat, conform de in de wijk opgestelde visie.

Participatie

Op 13 februari vond een gesprek plaats tussen bewoners van de Professor Kaiserstraat, een bewoner uit de Marconistraat, projectambtenaar Jannie van der Meer en stadsdeeldirecteur Annette de Graaf. Voorlopig wordt de sorteerstraat niet geplaatst. Eerst moet de Raad van State beslissen en het participatietraject van het lopende verkeersonderzoek in de Weimarstraat worden afgerond. Binnen dit onderzoek wordt dan bekeken of de sorteerstraat in de Professor Kaiserstraat komt of elders in de Weimarstraat. De bewoners willen in samenspraak met de gemeente de meest geschikte plaats aangeven, een en ander conform wijkvisie en participatie. Kortom, een open inhoudelijk gesprek hierover. Daarin wordt ook gesproken over de verkeerssituatie rondom de Professor Kaiserstraat en de problemen die de leegwagen van de HMS zou kunnen ondervinden bij de krappe draai van Newtonplein naar de Professor Kaiserstraat.

Afsluitend

Annette de Graaf draagt het dossier over aan haar opvolger Daniel van Drunen. Zij zal hem vragen om voor de zomervakantie een vervolgoverleg in te plannen. En tussentijds kan men elkaar vinden via mail of telefoon. Meteen een aardige uitdaging voor de nieuwe stadsdeeldirecteur.

Tekst: Aad van Schie