Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Einde ophalen afval in Regentessekwartier, laatste oracs worden in mei 2023 geplaatst

Het gaat dan toch gebeuren. Ook de resterende straten tussen Weimarstraat en de Laan van Meerdervoort en tussen de Beeklaan en Regentesselaan krijgen hun oracs (ondergrondse restafvalcontainers). Daarmee is het kraken van vuilniszakken door de meeuwen op de vrijdagse ophaaldag eindelijk ten einde.

Begin maart zijn de twee bochten in de Daguerrestraat weggewerkt en is er een drempel geplaatst. En inmiddels is de bocht in de Galileistraat er ook uit en is ook daar een drempel aangebracht. In mei zullen de oracs in dit gebied definitief geplaatst worden op de plekken zoals vastgesteld door het gemeentebestuur in november 2021. Dit is het einde van een heel lang traject, dat in december 2015 begon met besprekingen van plaatsingsplannen voor het hele Regentessekwartier. Natuurlijk maakten heel wat bewoners van dit gebied al gebruik van de oracs aan de overkant van de Regentesselaan en de Beeklaan, maar vanaf mei wordt de wandeling naar de bakken een stuk bekort. Mooi, al zal het voor de meeuwen even wennen zijn. Die moeten op zoek naar een nieuw jachtgebied!

Op de plattegrond die via deze link is te vinden, is te zien waar de oracs worden (of zijn) geplaatst. Ze worden aangegeven met nummers die met een 44 beginnen (bv. 44B-66 aan het begin van de Stephensonstraat).

Tekst en foto: Aad van Schie