Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dempende werking van toeslagen bij scheiding

Rubriek: Familie & Recht

In onze familierechtpraktijk staan financiële zaken zoals het inkomen tijdens en na scheiding (alimentatie) uiteraard op de agenda. Partners gaan er na een scheiding vaak financieel op achteruit.

In deze tijd van hoge inflatie met stijgende kosten hakt een scheiding er vaak extra hard in.
In deze column wordt, voor zover mogelijk in dit korte bestek, aandacht besteed aan toeslagen, die de achteruitgang kunnen verzachten. Denk aan het kindgebonden budget, de huur- en zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Bij een scheiding spelen deze een belangrijke factor voor ieders individuele inkomen. De scheiding hoeft nog niet helemaal rond te zijn om recht te hebben op toeslagen.

Het begrip: toeslagpartner

Voor het kunnen ontvangen van toeslagen bij een scheiding moet worden vastgesteld of er een toeslagpartner is. Er is geen keuze. De wet bepaalt dit en is van dwingend recht. Je bent geen toeslagpartners meer op het moment dat je geen fiscaal partner meer hebt voor de inkomstenbelasting.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap?

Bij een scheiding is het van belang na te gaan wanneer je geen fiscaal partners meer bent.
Als je bent getrouwd, eindigt het fiscaal partnerschap op het moment dat het echtscheidingsverzoek is ingediend én de partners niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
Bij ongehuwd samenwonen eindigt het fiscaal partnerschap zodra beiden niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Overigens eindigt het fiscaal partnerschap bij ongehuwd samenwonen ook als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals de wet (Inkomstenbelasting) bepaalt.

Ingangsdatum toeslagen

Vanaf de eerste van de maand volgend op het verbreken van het toeslagpartnerschap worden de toeslagen individueel berekend. Deze zijn uiteraard afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen. Eén dag verschil in uitschrijving kan een hele maand aan toeslagen kosten.

Verlengd fiscaal partnerschap

In het jaar dat het fiscaal partnerschap eindigt, is er een keuze dat jaar nog als fiscaal partners te worden beschouwd. Dit heet verlengd fiscaal partnerschap. Ook dit heeft voordelen omdat bepaalde inkomsten en aftrekposten nog vrij kunnen worden verdeeld. De keuze voor een verlengd fiscaal partnerschap heeft geen effect voor het recht op toeslagen.

Tip: bij toeslagen is en blijft oplettendheid geboden! Raadzaam is goed te kijken naar de nuttige informatie op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/scheiden.

Ien Ubaghs
familierechtadvocaat/tevens mediator (vFAS)
ubaghsadvocatuur.nl
Franklinstraat 93, 2562 CB Den Haag
070 365 34 69
info@ubaghsadvocatuur.nl